www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek
Autogramiáda Mgr. Viléma Čermáka07.12.2007 (19:21)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 410 kB)Autor knihy Muž proti okupaci s podtitulem Portrét štábního kapitána Václava Morávka, Mgr. Vilém Čermák.
Jak bylo avizováno v aktualitách, tak se skutečně událo. Ve středu dne 5. prosince 2007 proběhla od 15,30 hod v Knihkupectví a antikvariátu Petra Krále v Pražské ul. v Kolíně autogramiáda Mgr. Viléma Čermáka, autora historicko faktické publikace s názvem „Muž proti okupaci“ a podtitulem – Portrét štábního kapitána Václava Morávka. Jedná se o prvé samostatné zpracování osudů této významné postavy období našeho protinacistického odboje. Autor tohoto článku se necítí na to, aby zpracoval kvalifikovanou recenzi práce Viléma Čermáka minimálně proto, že by z titulu své funkce předsedy Společnosti Václava Morávka, nemusel být plně objektivní. Přesto si však troufnu napsat, že stejně jako já, dojdou jistě i ostatní čtenáři této knihy ke stejnému závěru, že je to nepochybně kvalitní a fundovaná publikace, která na trhu české literatury faktu z období nacistické okupace naší vlasti dosud chyběla. Precizní a systematickou práci Mgr. Viléma Čermáka lze zřetelně demonstrovat např. na faktu, že s použitím odborně vědeckých metod, když ne zcela vyvrací, pak tedy alespoň zásadně zpochybňuje dosud převážně prezentovaný způsob smrti Václava Morávka, totiž že v přestřelce s Gestapem u Prašného mostu v Praze vyřešil pro sebe tehdy již bezvýchodnou situaci obrácením pistole proti sobě, tedy sebevraždou. Mgr. Čermák byl natolik důkladný, že se mu v pražském Ústavu soudního lékařství podařilo objevit pitevní protokol Václava Morávka a na základě suchých konstatování soudních lékařů z března roku 1942 dospět logicky k faktu nebo velké pravděpodobnosti toho, že Morávkovi gestapáčtí soupeři, byli v inkriminované přestřelce bohužel úspěšnější. To je jen jedno upozornění na mimořádně zajímavá zjištění, fakta a úvahy, kterých kniha Viléma Čermáka obsahuje mnohem více.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 489 kB)Úvodní slovo Petra Krále
K vlastní autogramiádě. Po úvodním slovu majitele knihkupectví Petra Krále, který přítomným stručně zrekapituloval a připomněl dobu nacistické okupace a života i boje Václava Morávka, začal Mgr. Vilém Čermák s podepisováním mnoha výtisků vlastní knihy. Ti z přítomných, kteří byli a jsou na vydání a prodeji knihy „Muž proti okupaci“ ideově i hmotně interesováni, očekávali s ohledem na solidní propagaci akce vyšší počet zájemců. Nutno však konstatovat, že řada pozvaných se bohužel již předem omluvila. Mezi omluvenými byl např. hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl, starosta Městské části Praha 6 Mgr. Tomáš Chalupa, poradce náčelníka Generálního štábu Armády ČR, plukovník Ing. Zdeněk Slovák, ředitel KVV Středočeského kraje, plukovník Ing. Jaroslav Pekař a další. A tak se např. z významných sponzorů vydání knihy, bez kterých by tato práce světlo světa nespatřila, dostavil jen zástupce firmy Energie AG Bohemia s.r.o., pan Bc. Jiří Novák. Omluvil se i pan Ing. Ota Rubner, majitel firmy NAVA Plzeň, která knihu Viléma Čermáka vydala. Omluva však byla zakončena jistě povzbudivým konstatováním, samozřejmě jak pro koho, že na skladě firmy již není k dispozici ani jeden výtisk !!

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 416 kB)Knihkupec Petr Král a Mgr. Vilém Čermák.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 420 kB)Mgr. Vilém Čermák v rozhovoru pro místní, kolínskou redakci ČT.
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci