www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


22.08.2016 (20:18)
Plakát k pietním aktům v Kolíně a Lošanech dne 12. září 2015Plakát k pietním aktům v Kolíně a Lošanech dne 12. září 2015


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 233 kB)Položené věnce a kytice v září 2015
V pondělí 12. září 2016 proběhne od 14,00 hod před pamětní deskou Václava Morávka, která je umístěna na budově Obchodní akademie v Kutnohorské ulici, v řadě již třináctý pietní akt. V Lošanech se pak od 16,00 hod bude vzpomínat na Josefa Mašína po dvanácté, taktéž v nepřetržité řadě. Oba pietní akty již tradičně pořádá Společnost Václava Morávka, město Kolín, obec Lošany a Armáda ČR. V průběhu doby trvání pietních aktů se vytvořila určitá tradice obsahu jejich programů, jejíž podstata zůstává neporušena již několik let. Částečnou výjimkou z této tradice bude letos pietní akt v Lošanech, viz níže. Znamená to tedy, že odpolední pondělní program bude zahájen v obřadní síni kolínské radnice, kde předá náčelník Generálního štábu Armády ČR nebo jim pověřený zástupce, vybraným příslušníkům Aktivních záloh Armády ČR pamětní odznaky štábního kapitána Václava Morávka. Vyznamenaní vojáci se pak zúčastní obou pietních aktů. Po dohodě organizátorů s řediteli kolínských středních škol, bude pro jejich studenty v den konání pietních aktů promítnut od 12,45 hod v Kině 99 televizní dokument režiséra Miloslava Kučery s názvem „Konec štábního kapitána Václava Morávka.“ Promítání bude spojeno se slovním úvodem a závěrečnou besedou režiséra Miloslava Kučery a zástupců Společnosti Václava Morávka. Návštěvníci představení se po konci promítání a besedy přemístí do Kutnohorské ulice před budovu Obchodní akademie.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 283 kB)Pokládání věnců a kytic v září 2015
Pietní akt v Kolíně bude tradičně zahájen přeletem bojových letounů z 21. základny taktického letectva v Čáslavi. V Kolíně ani v Lošanech nebudou chybět vojáci Čestné stráže Armády ČR, střelba čestných salv do reprodukované skladby „Amazing grace,“ ani Městská hudba Františka Kmocha, která pod taktovkou Miloslava Bulína hudebně doprovodí nejen část programu při pokládání věnců a květin, ale kromě krátkého úvodního koncertu, zahraje na obou místech i závěrečné státní hymny Slovenské a České republiky. V Kolíně pak do tónů 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a závěru 9. symfonie Ludwiga van Beethovena a za zvuku zvonů z chrámu sv. Bartoloměje, zazní jména některých bojovníků proti totalitním režimům 20. století. Stejně jako před rokem, bude i letos před budovou Obchodní akademie umístěna velkoplošná projekční obrazovka!!

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 317 kB)Věnce a kytice u Mašínova pomníku v září 2015
Pietní akt v Lošanech bude proti letům minulým zahájen v 16,00 hod před pomníkem padlých občanů Lošan a Lošánek v 1. světové válce. Dne 7. září příštího roku uplyne 70 let od doby, kdy z těchto míst vyšly po druhé hodině odpolední tisíce lidí směrem k místnímu statku čp. 1, kde byl toho dne, 7. září 1947, slavnostně odhalen pomník podplukovníkovi Josefu Mašínovi, generálmajorovi in memoriam. Protože letošního 26. srpna uplynulo 120 let od jeho narození, rozhodli se pořadatelé pro zvýraznění tohoto výročí, začít letošní lošanskou akci právě zde a po připomenutí Mašínova působení v období do prvních let existence samostatné Československé republiky a poctě místním padlým v 1. světové válce, se vydat jako naši předkové cestou ke generálovu pomníku u statku čp. 1. Zde bude program pokračovat v již tradiční podobě. Nejenom zopakováním cesty ze září 1947, ale i premiérovým přeletem bojových letounů Armády ČR z 21. základny taktického letectva přes obec Lošany, chtějí pořadatelé podtrhnout výročí Mašínova narození.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 309 kB)Kotě mezi věnci a kyticemi v Lošanech v září 2015
Na oba pietní akty byli jako již tradičně pozvání představitelé našeho politického i společenského života, generalita a vysocí důstojníci Armády ČR, zahraniční diplomaté, řada známých lidí z Kolína i z ostatních částí naší republiky a v neposlední řadě i všichni kolínští zastupitelé. Kolínský pietní akt počítá s vystoupením zástupce Společnosti Václava Morávka, kolínských skautů, starosty města a dalších hostů, jejichž jména budou rolex replicas upřesněna podle potvrzených účastí. Obdobné se týká i Lošan, kde jsou zatím jistá tradiční vystoupení starosty obce Miroslava Jelínka a vnučky generála Josefa Mašína, Sandry Mašínové.

Z důvodu konání pietního aktu před budovou Obchodní akademie, budou ulice Kutnohorská od křižovatky u Nového mostu, Politických vězňů od malého kruhového objezdu přes křižovatku u Úřadu práce až na konec Mostní ulice v časovém období od cca 13,40 do 15,15 hod uzavřeny. Uzavřená, pro potřeby parkovacích míst pozvaných hostů, bude také Smetanova ulice. Organizátoři se omlouvají a děkují za pochopení všem kolínským řidičům a občanům, kterým pietní akt u pamětní desky Václava Morávka, byť jen minimálně, zkomplikuje v pondělí 12. září 2016 jejich odpolední program. DĚKUJEME!!!

replicas relojes


Plakát k pietním aktům v Kolíně a Lošanech dne 12. září 2016Plakát k pietním aktům v Kolíně a Lošanech dne 12. září 2016
osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci