www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


18.09.2016 (10:20)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 197 kB)Pomník obětem 1. světové války v Lošanech
V roce 1924 byl mezi tehdejšími obcemi Lošany a Lošánky postaven a odhalen pomník 16 místním občanům, kteří padli v bojích 1. světové války. Do dnešních dnů je tento pomník obětem první celosvětové válečné katastrofy vzorně udržován. V roce 1947, přesně 7. září toho roku, vyšel odtud mnohatisícový průvod, který po zastávce u budovy tehdejší obecné školy, kde byla odhalena deska s textem „Obecná škola generála J. Mašína,“ došel až před bránu místního statku čp. 1, kde byl následně odhalen pomník podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam. Podobná akce se zopakovala v září roku 2002, tedy při výročí 55 let, které tehdy uplynuly od roku 1947. Vzhledem k faktu, omega replica watches
že letošního 26. srpna uplynulo 120 let od narození generála Mašína, rozhodli se organizátoři výše popsané akce pro zvýraznění kulatého výročí generálova narození zopakovat i letošního 12. září. A nejen to. Přesně v 16,00 hod, tedy https://www.kingwatchltd.cn/ v okamžiku zahájení pietní vzpomínky, přeletěly nad místem konání dva bojové letouny Armády ČR L159 Alca z 21. základny taktického letectva z Čáslavi!! V další části programu položil k pomníku obětem 1. světové války z řad občanů Lošan a Lošánek za doprovodu Městské hudby Františka Kmocha z Kolína kytici současný starosta, Miroslav Jelínek. Poté k přítomným promluvil ředitel odboru válečných veteránů Ministerstva obrany ČR Rolex Sea-Dweller Replica , plukovník gšt. PhDr. Eduard Stehlík. Pan plukovník hovořil o životě a boji vzpomínaného Josefa Mašína v období do vzniku a prvních let existence samostatné Československé republiky s důrazem na jeho působení v ruských legiích. Na závěr této, relativně krátké vzpomínky, zazněly tklivé a podmanivé tóny smutečního chorálu Františka Kmocha, v podání stejnojmenného orchestru a trubačem hudby bezchybně zahraná vojenská večerka (foto) ..... Pečlivost a důkladnost přípravy obou lošanských akcí je dokladována několika níže umístěnými fotografiemi z pracovní schůzky zúčastněných v Lošanech ze dne 7. září 2016.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 241 kB)Pracovní schůzka v Lošanech dne 7. září 2016
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 221 kB)Pracovní schůzka v Lošanech dne 7. září 2016
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 208 kB)Pracovní schůzka v Lošanech dne 7. září 2016
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 214 kB)Pracovní schůzka v Lošanech dne 7. září 2016
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 222 kB)Před zahájením u pomníku padlých občanů Lošan v 1. světové válce
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 224 kB)Odleva: D. Pašková, V. Veselý, I. Šourková, plk. E. Stehlík a P. Pobříslo
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 235 kB)Zahájení programu u pomníku padlých
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 191 kB)Někteří z účastníků u pomníku padlých
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 101 kB)Letouny L159 Alca při přeletu nad obcí Lošany
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 76 kB)Letoun L159 Alca při přeletu nad obcí Lošany
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 197 kB)Vojáci Aktivních záloh u pomníku obětem 1. světové války v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 233 kB)Starosta Lošan, Miroslav Jelínek, položí k pomníku obětem 1. sv. války kytici
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 173 kB)Plukovník gšt. PhDr. Eduard Stehlík hovoří o generálu Josefu Mašínovi v 1. sv. válce
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 210 kB)Plukovník gšt. PhDr. Eduard Stehlík hovoří o generálu Josefu Mašínovi v 1. sv. válce
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 200 kB)Vozidla pražského Old Car Rangers Clubu u pomníku obětem 1. sv. války v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 161 kB)Vozidla pražského Old Car Rangers Clubu u pomníku obětem 1. sv. války v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 187 kB)Závěrečná část programu u pomníku obětem 1. sv. války v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 145 kB)Závěrečná část programu u pomníku obětem 1. sv. války v Lošanech

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 209 kB)Věnce, květiny a čestá stráž u pomníku pplk. Josefa Mašína, generálmajora in memoriam


Poté se přítomní v pořadí, vojáci Čestné stráže Armády ČR se státní vlajkou, Městská hudba Františka Kmocha, vojáci Aktivních záloh Armády ČR a všichni zbylí účastníci, vydali pěšky na cca 500 m dlouhou cestu k pomníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, který, jak je všeobecně známo, stojí vedle trosek někdejšího kvetoucího statku rodiny Mašínů v místním čp. 1. Přesto, že někteří účastníci kolínského pietního aktu do Lošan již necestovali (nepřejeli), vytvořila se i zde rekordně dlouhá fronta s věnci a kyticemi, které pak jednotlivci v doprovodu nosičů z řad vojáků Čestné stráže Armády ČR pokládali a upravovali před Mašínovým pomníkem. V bloku proslovů nejprve vystoupil plukovník gšt. PhDr. Eduard Stehlík se zasvěceným výkladem života a boje Josefa Mašína v období 1. Československé republiky a nacistické okupace. Dále zde promluvili: místopředseda Senátu PČR, MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda vlády ČR, MVDr. Pavel Bělobrádek, zástupce ředitele Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany ČR, plukovník Ing. Jaromír Alan, starosta Lošan Miroslav Jelínek a konečně vnučka generála Mašína, Sandra Mašínová. Ta, jako již tradičně, přečetla přítomným dopis (text zde) generálových potomků, Josefa ml. a Zdeny Mašínových. Po střelbě čestných salv do reprodukované skladby „Amazing grace“ a Městskou hudbou Františka Kmocha zahraných státních hymen Slovenské a České republiky, byl letošní lošanská akce ukončena ..... Dlužno ještě dodat, že stejně jako v Kolíně, tak i zde v Lošanech, se role moderátorů úspěšně zhostila dvojice Dominika Pašková a Václav Veselý.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 234 kB)Přechod účastníků k pomníku generála Josefa Mašína u trosek statku čp. 1
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 226 kB)Přechod účastníků k pomníku generála Josefa Mašína u trosek statku čp. 1

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 208 kB)Přítomní účastníci před troskou statku a pomníkem generála Josefa Mašína
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 197 kB)Moderátoři pietního aktu, Dominika Pašková a Václav Veselý
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 231 kB)Někteří významní účastníci pietního aktu před Mašínovým pomníkem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 219 kB)Někteří významní účastníci pietního aktu před Mašínovým pomníkem

Vojáci Čestné stráže, významní účastníci, věnce a kytice před Mašínovým pomníkemVojáci Čestné stráže, významní účastníci, věnce a kytice před Mašínovým pomníkem

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 219 kB)MUDr. Přemysl Sobotka a PhDr. Tomáš Grulich u Mašínova pomníku
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 203 kB)Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová a Karel Schwarzenberg
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 225 kB)Místopředseda vlády ČR, MVDr. Pavel Bělobrádek, upravuje stuhy na věnci
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 216 kB)Plk. Jaromír Alan, Ing. Pavel Beran a plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 227 kB)Vojenský přidělenec Velvyslanectví Polské republiky, plk. Jacek Stec
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 217 kB)Vojenský přidělenec Velvyslanectví Slovenské republily, plk. JUDr. Ján Goceliak
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 198 kB)Velitel 21. základny taktického letectva Čáslav, plk. gšt. Ing. Petr Tománek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 159 kB)Starosta Lošan, Miroslav Jelínek a starosta Kolína Mgr. Vít Rakušan
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 205 kB)Plukovník v.z. Viktor Šinkovec za Československou Obec legionářskou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 233 kB)Pánové Božetěch Kostelka a Lubor Šušlík ze skautského oddílu Velena Fanderlíka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 213 kB)Vpravo stojí Mgr. Gabriela Havlůjová, Český svaz bojovníků za svobodu Kladno
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 207 kB)Plukovník Emil Šneberg, místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 199 kB)Pavel Pobříslo a Jiří Buřič za kolínskou Společnost Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 216 kB)Milan Březina a Jiří Cihlář z pražského Old Rangers Car Clubu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 227 kB)Všechny věnce a kytice položené před pomníkem generála Josefa Mašína
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 209 kB)Všechny věnce a kytice položené před pomníkem generála Josefa Mašína
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 243 kB)O protinacistickém odboji generála Josefa Mašína hovoři plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 186 kB)Pozorní posluchači proslovu plukovníka gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 211 kB)Hovoří místopředseda Senátu PČR, MUDr. Přemysl Sobotka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 116 kB)Proslov místopředsedy vlády ČR, MVDr. Pavla Bělobrádka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 195 kB)Zástupce ředitele SRPS MO, plukovník Ing. Jaromír Alan při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 185 kB)Starosta hostitelské obce, Miroslav Jelínek při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 207 kB)Sandra Mašínová čte dopis svého otce Josefa a tety Zdeny.
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 246 kB)Přítomní účastnící pozorně naslouchají slovům Sandry Mašínové
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 210 kB)Střelecká četa Čestné stráže Armády ČR a tři čestné salvy
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 203 kB)Městská hudba Františka Kmocha z Kolína hraje státní hymny Slovenské a České republiky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 192 kB)Na závěr pietního aktu se hrají hymny Slovenské a České republiky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 210 kB)Na závěr pietního aktu se hrají hymny Slovenské a České republiky

Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci