www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek
Pietní akt v Kolíně 201816.12.2018 (14:01)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 211 kB)Zahájení kolínského pietního aktu
Rok se s rokem sešel a proto je tu další souhrnná zpráva o průběhu pietních aktů, které se každoročně konají u pamětní desky kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam v Kolíně a u památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam v Lošanech. Zabezpečení bezchybného průběhu obou vzpomínkových akcí předchází několik měsíců přípravných prací, které vrcholí právě v den uskutečnění obou pietních aktů. Jako každý rok, i letos, uspořádala vzpomínku Společnost Václava Morávka, město Kolín, obec Lošany a Armáda ČR. Tradičně také firmy Dors studio a Boom tisk navrhly a vytiskly, Repliche Rolex zcela zdarma plakáty, které obě akce předem avizovaly (zde) (zde). Za toto počínání patří oběma firmám veliké, opravdu veliké poděkování! Důležitým aspektem úspěchu je počasí. Tento rok bylo „objednáno“ počasí skutečně výstavní. Letos připadl den D na pondělí 10. září 2018. Již v pravé poledne začalo v Kině 99 promítání pro studenty kolínských středních škol. Letos pro ně byl připraven 2. díl filmového triptychu režiséra Petra Hviždě „Stínoví vojáci“, s názvem „Soukolí zrady“. Toto dokumentární drama odhaluje příběhy československých parašutistů z Anglie, kteří byli na území protektorátu vysazeni v roce 1944 v operacích s názvy Chalk a Sulphur. Tento film přítomným studentům uvedl a po skončení promítání byl připraven odpovídat na případné dotazy, stejně jako v loňském roce, historik Pavel Šmejkal. V půl jedné začal v obřadní síni kolínské radnice slavnostní program, ve kterém byli vybraní příslušníci Aktivních záloh Armády České republiky, vyznamenáni Čestným odznakem štábního kapitána Václava Morávka. Čestné odznaky vojákům předal brigádní generál Ing. František Ridzák, viz předchozí článek. Již od 13 hodin bylo možné, na nainstalované velkoplošné obrazovce v Kutnohorské ulici, shlédnout televizní dokument režiséra Miloslava Kučery s názvem „Konec štábního kapitána Václava Morávka“.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 314 kB)Veřejnost s pamětními listy
Malou chvíli před 14. hodinou začal, před budovou Obchodní akademie u pamětní desky Václava Morávka, samotný kolínský pietní akt. Letošní ročník tohoto pietního aktu slavil půlkulaté narozeniny, protože měl pořadové číslo patnáct! Po úvodní fanfáře ze slavnostní předehry Bedřicha Smetany C dur z roku 1868 a prvních slovech moderátorů, kterými byli Ivana Šourková a Zdeněk Junák, všichni zúčastnění pozorovali přelet bojových letounů Armády ČR z 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Tento přelet se uskutečnil dvakrát, což bylo velmi pěkné zpestření programu. Po představení a přivítání nejvýznamnějších hostů z řad politiků, důstojnictva armády i zástupců různých spolků, následovala vzpomínka na zesnulého brigádního generála ve výslužbě Pavla Vranského, který zemřel 24. června 2018. Brigádní generál ve výslužbě Pavel Vranský se několikrát zúčastnil tohoto pietního aktu a v roce 2013, tehdy ještě v hodnosti plukovníka, pronesl v Kolíně proslov za Český svaz bojovníků za svobodu. Vzpomenuto bylo také na tři české vojáky, rotného Martina Marcina, desátníka Kamila Beneše a desátníka Patrika Štěpánka, kteří letos v srpnu zahynuli při sebevražedném teroristickém útoku v afghánském Bagrámu. Tito tři vojáci byli povýšeni na štábní praporčíky in memoriam. Všichni výše jmenovaní byli uctěni minutou ticha za zvuků vojenské večerky. Po další části pietního aktu, kterou bylo pokládání květinových darů pod pamětní desku, následoval proslov člena Společnosti Václava Morávka, pana Jiřího Buřiče. Tentokrát bylo vystoupení zaměřeno na prvního československého ministra financí JUDr. Aloise Rašína a na jeho syna, JUDr. Ladislava Rašína. Samozřejmě, tito muži byli úzce spojení se vznikem samostatné Československé republiky v roce 1918. K tomuto významnému jubileu nechala Společnost Václava Morávka vytisknout, v tiskárně ROTAtisk pana Miroslava Tauce, pamětní listy (zde) (zde), na nichž jsou fotografie a základní texty spojené se vznikem samostatné Československé republiky. Tyto pamětní listy byly v průběhu pietního aktu rozdávány všem přítomným. Úkolu roznášky těchto listů se skvěle zhostili členové kolínské skautské organizace.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 599 kB)Foto z průběhu kolínského pietního aktu
Poté zazněla jména a stručné osudy bojovníků a bojovnic proti totalitním režimům 20. století. Tato jména se každoročně připomínají proto, abychom si uvědomili, že tito lidé neváhali jít do boje proti zločinným režimům, přestože věděli, že je možná tento boj bude stát to nejcennější, co měli, tedy jejich životy. Připomínáme si je také proto, abychom nezapomínali, že svoboda se nevypláče, svoboda nedá se vyklečet, vymodlit. Nedá se ani vypsat sáhodlouhými statěmi nebo vymluvit, byť sebelepším krasořečněním, svoboda rodí se v krvi! I naše svoboda – svoboda československého i českého národa – zrodila se v krvi bezpočtu Čechů, Slováků a desítek milionů bojovníků z celého světa! Jména byla čtena do nádherných tónů úvodní části Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a do závěrečné části 9. symfonie Ludwiga van Beethovena. Tentokrát jsme bohužel, nemohli slyšet majestátní hlas zvonu kolínského kostela svatého Bartoloměje. Důvodem byla probíhající rekonstrukce zvonice. Jako prvá zazněla jména Tří králů, tedy Josefa Balabána, Josefa Mašína a Václava Morávka.rolex replica Tyto emotivní chvíle vystřídaly proslovy některých významných hostů pietního aktu. U mikrofonu se postupně vystřídali: místopředseda Parlamentu ČR, pan Tomáš Hanzel, paní Evelina Bozek, z politického odboru Velvyslanectví USA, JUDr. Dagmar Raupachová, příbuzná rotmistra Jana Kubiše, plukovníka in memoriam, kolínský zastupitel a skautský vedoucí, Ing. Jan Hora (proslov zde) a jako poslední vystoupil starosta Kolína, Mgr. Vít Rakušan. Na konci již tradičně zazněly tři skladby. První z nich nese název „Amazing Grace“, což v překladu znamená „Nesmírná vděčnost“. V závěru této skladby, která zazněla v podání orchestru holandského houslového virtuóza André Rieu, byly vojáky z Čestné stráže Armády ČR, vypáleny tři čestné salvy. Poslední dvě melodie byly státní hymny Slovenské a České republiky, které zahrála Ústřední hudba Armády ČR, pod taktovkou majora Josefa Kučery. Následovalo poděkování všem zúčastněným a pozvání na pietní akt u pomníku Josefa Mašína v Lošanech.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 91 kB)Stíhačky JAS-39 Gripen nad Kolínem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 180 kB)Tribuna (podium) s významnými účastníky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 111 kB)Moderátorka Ivana Šourková
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 183 kB)Moderátor Zdeněk Junák
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 181 kB)Fr. Ridzák, T. Czernin a T. Hanzel
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 200 kB)Poslankyně Karla Šlechtová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 135 kB)Zdena Mašínová a Martin Strouhal
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 167 kB)Sandra Mašínová a Jaroslava Karbanová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 199 kB)Poslankyně Veronika Vrecionová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 119 kB)Poslanykně Helena Langšádlová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 161 kB)Starosta Kolína Mgr. Vít Rakušan
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 129 kB)Brigádní generál Ing. František Ridzák
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 151 kB)František Teplý z KPV okresu Kolín
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 214 kB)Pohled na tribubu významných účastníků
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 191 kB)Nastoupení vojáci Aktivních záloh
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 184 kB)Ústřední hudba Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 228 kB)Tomáš Czernin a věnec Senátu PČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 164 kB)M. Výborný, T. Hanzel a P. Bělobrádek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 201 kB)Brig. generál Ing. František Ridzák
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 184 kB)V. Zimmel - ministerstvo spravedlnosti
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 155 kB)Věnec Velvyslanectví Polské republiky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 161 kB)Ewa Krajewská z Polské ambasády
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 183 kB)Evelína Bozek a kytice ambasády USA
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 217 kB)Evelína Bozek a kytice ambasády USA
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 236 kB)pplk. Mgr. Martin Strouhal a věnec GIBS
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 175 kB)Martin Herman a věnec Stč. kraje
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 210 kB)Věnec primátora Kladna a G. Havlůjová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 210 kB)Gabriela Havlůjová upravuje věnec
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 187 kB)Starostové Lošan Kolína
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 172 kB)Starosta Senic u Poděbrad - Václav Novák
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 143 kB)Věnec Karla Schwarzenberga
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 153 kB)Martina Lehmannová - řed. Památníku Lidice
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 144 kB)Jan Roubínek - řed. Památníku Terezín
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 214 kB)Marek Výborný a Pavel Bělobrádek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 204 kB)Poslanec PS PČR František Kopřiva
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 243 kB)Poslankyně PS PČR Veronika Vrecionová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 199 kB)JUDr. Dagmar Raupachová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 235 kB)František Teplý - KPV Kolín
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 256 kB)Poslankyně PS PČR Karla Šlechtová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 230 kB)Poslankyně PS PČR Karla Šlechtová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 237 kB)prof. J. Liďák a V. Srb z VŠPSV Kutná Hora
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 281 kB)Dcera Marcela a otec Karel Ludvíkovi
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 260 kB)Manželé Adrian Dobre a Sandra Mašínová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 375 kB)J. Karbanová a P. Zpěvák - Spol. V. Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 276 kB)Všechny věnce a kytice pod. pamětní deskou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 300 kB)Všechny věnce a kytice pod pamětní deskou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 288 kB)Vojáci Aktivních záloh Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 110 kB)Jiří Buřič ze Spol. V. Morávka při projevu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 134 kB)Pamětní deska Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 214 kB)Pamětní deska škpt. Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 118 kB)Moderátorka Ivana Šourková
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 202 kB)Skauti předávají pamětní listy
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 269 kB)Pietní čtení jmen některých bojovníků
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 178 kB)Pietní čtení jmen některých bojovníků
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 212 kB)Josef Mašín na velkoplošné obrazovce
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 183 kB)Václav Morávek na velkoplošné obrazovce
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 122 kB)Hovoří T. Hanzel, místopředseda PS PČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 138 kB)Hovoří JUDr. Dagmar Raupachová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 134 kB)Hovoří Evelína Bozek z ambasády USA
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 159 kB)Tlumočnice do ČJ Štěpánka Plzáková
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 145 kB)Hovoří skautský vedoucí Ing. Jan Hora
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 109 kB)Proslov starosty Kolína Mgr. Víta Rakušana
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 199 kB)Střelba tří čestných salv
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 202 kB)Střelba tří čestných salv
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 249 kB)Hrají se hymny Slovenké a České republiky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 208 kB)Hrají se hymny Slovenské a České republiky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 253 kB)Hrají se hymny Slovenské a České republiky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 183 kB)Hrají se hymny Slovenské a České republiky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 271 kB)Hrají se hymny Slovenské a České republiky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 314 kB)Hrají se hymny Slovenské a České republiky
osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci