www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


05.10.2020 (20:43)
Jak je všeobecně známo, pamětní deska štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, je od roku 2004 umístěna na budově Obchodní akademie v Kolíně, někdejšího kolínského gymnázia, kde Václav Morávek v roce 1923 maturoval. Z důvodů letošních velkých vnitřních úprav, výměny všech oken a zateplení této budovy, nacházející se od začátku letošního července pod Masal Oku
lešením, bylo organizátory tradičního pietního aktu u Morávkovy pamětní desky rozhodnuto, přesunout letošní vzpomínku do nedalekého Městského divadla v Kolíně. Situaci při přípravách a hlavně pak s blížícím se datem konání vzpomínky, které bylo stanoveno na 7. září, nám všem značně komplikovala epidemie (pandemie) čínské chřipky. Konkrétně a bohužel velmi negativně tato problematiky dopadla na Ústřední hudbu Armády ČR, která měla před kolínským divadlem koncertovat zhruba půl hodiny před zahájením akce dne 7. září. Avšak v pátek 4. září byli organizátoři odpoledne informováni o faktu, že na výše uvedenou hudbu byla z důvodu jednoho pozitivně testovaného muzikanta uvalena karanténa. Takže v pondělí se před divadlem hrála reprodukovaná hudba, např. písničky Jana Vyčítala, se slovním doprovodem moderátorů, Ivany Šourkové a Václava Veselého. To už však v budově divadla bylo vše připraveno na začátek pietního aktu. Za jedinečnou přípravu interiéru divadla organizátoři veřejně poděkovali a znovu děkují Městskému divadlu v Kolíně, jmenovitě pak jeho řediteli, p. Luboši Růžičkovi. Dalším problémem byl přelet bojových letounů Armády ČR z čáslavské základny nad Kolínem. Po všech krocích a souhlasech, které je nutné před touto operací provést, byl nejen ústně, ale i písemně potvrzen přelet dvou stíhaček JAS39 Gripen. Nakonec však z Čáslavi odstartovaly a nad Kolínem dvakrát přeletěly dva bojové letouny L159 Alca.

Značné potíže byly, ostatně jako každý rok, s písemně pozvanými hosty. Na záplavu omluv generality Armády ČR, jsou organizátoři již zvyklí. Letos jsme nadto chápali i omluvy dalších pozvaných z důvodů obav před čínskou chřipkou. Ovšem mezi omluvenými ze Senátu PČR byli i tací, kteří se organizátorům omlouvali, třeba již i po osmé za sebou. V proslovu Společnosti Václava Morávka to v průběhu pietního aktu důrazně zmínil Jiří Buřič slovy (citátem) anglického reformátora 16. století, Olivera Cromwella, směrem k tzv. dlouhé sněmovně: „Za to, co jste učinili dobrého, zde sedíte již příliš dlouho ……… Ve jménu Božím odejděte!“ A tak autor tohoto článku s radostí přijal výsledky říjnových senátních voleb, které několik těchto dlouholetých „žab na pramenech“ ze Senátu vymetly. Jiným způsobem v tomto chování vůči organizátorům již tradičně pokračovala i řada pozvaných z Poslanecké sněmovny PČR. Nevím, k čemu mají někteří poslanci a poslankyně dva, někdy i tři asistenty či asistentky, když na pozvání nedokážou nijak zareagovat!! Škoda dalších slov!! Vlastní pietní akt v kolínském městském divadle proběhl hladce a ve velmi důstojné atmosféře, což ostatně dokumentuje i řada níže přiložených fotografií. Těšíme se na další rok, kdy se však jako organizátoři budeme obtížně rozhodovat, zda kolínský pietní akt uspořádat před budovou obchodní akademie nebo znovu v městském divadle.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 75 kB)Bojové letouny L159 nad Kolínem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 42 kB)Bojové letouny L159 nad Kolínem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 157 kB)Moderátoři Ivana Šourková a Václav Veselý na schodech před divadlem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 205 kB)Pavel Pobříslo a Jiří Buřič před květinami a fotografii Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 218 kB)Kytice před Morávkovou fotografií ve foyer Městského divadla Kolín
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 257 kB)Kytice před Morávkovou fotografií ve foyer Městského divadla Kolín
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 190 kB)Jeviště Městského divadla Kolín s významnými hosty pietního aktu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 204 kB)Jeviště Městského divadla Kolín s významnými hosty pietního aktu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 167 kB)Senátor PČR Tomáš Czernin
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 160 kB)Poslanec PČR Ing. Jan Bartošek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 186 kB)Poslankyně PČR Ing. Věra Kovářová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 187 kB)Poslanec PČR Mgr. Vít Rakušan
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 154 kB)Poslanec PČR Mgr. Jiří Kobza
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 237 kB)Generálmajor Ing. Jaromír Alan
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 192 kB)Radní Stč. kraje Martin Herman
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 161 kB)Generálmajor Ing. Miroslav Kocián
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 228 kB)Plukovník gšt. Ing. Jaroslav Míka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 185 kB)Plukovník gšt. Ing. Milan Kalina
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 209 kB)Plukovník gšt. Ing. Roman Tkačík
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 142 kB)Plukovník v.z. Ing. Viktor Šinkovec
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 215 kB)Jan Lacina - místostarosta Prahy 6
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 245 kB)Ing. Bc. Oldřich Jedlička - starosta Žamberka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 211 kB)Magdalena Moryksiewicz - 1. rada polského velvyslanectví
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 202 kB)Magdalena Moryksiewicz - 1. rada polského velvyslanectví
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 216 kB)Ing. Josef Viktora - starosta Kutné Hory
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 125 kB)Jiří Buřič - Spol. V. Morávka při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 221 kB)Jiří Buřič - Spol. V. Morávka při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 138 kB)Jiří Buřič - Spol. V. Morávka při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 241 kB)Čtení jmen některých bojovníků do 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 211 kB)Čtení jmen některých bojovníků do 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 214 kB)Čtení jmen některých bojovníků do 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 197 kB)Čtení jmen některých bojovníků do 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 227 kB)Přítomná veřejnost při čtení jmen bojovníků
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 230 kB)Přítomná veřejnost při čtení jmen bojovníků
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 153 kB)Senátor Tomáš Czernin při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 169 kB)Generálmajor Jaromír Alan při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 138 kB)Poslanec Mgr. Vít Rakušan při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 120 kB)Starosta Kolína, Mgr. Michael Kašpar při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 211 kB)Foto Jindřicha Freiwalda při Amazing grace
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 211 kB)Foto Zdeny Mašínové při Amazing grace
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 210 kB)Na závěr pietního aktu se hraje hymna Slovenské republiky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 190 kB)Na závěr pietního aktu se hraje hymna České republiky

Herbalife
Herbalife Shake
Herbalife Çay
Hörbilayfosmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci