www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek
Pietní akt v Kolíně 202005.10.2020 (20:43)
Jak je všeobecně známo, pamětní deska štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, je od roku 2004 umístěna na budově Obchodní akademie v Kolíně, někdejšího kolínského gymnázia, kde Václav Morávek v roce 1923 maturoval. Z důvodů letošních velkých vnitřních úprav, výměny všech oken a zateplení této budovy, nacházející se od začátku letošního července pod lešením, bylo organizátory tradičního pietního aktu u Morávkovy pamětní desky rozhodnuto, přesunout letošní vzpomínku do nedalekého Městského divadla v Kolíně. Situaci při přípravách a hlavně pak s blížícím se datem konání vzpomínky, které bylo stanoveno na 7. září, nám všem značně komplikovala epidemie (pandemie) čínské chřipky. Konkrétně a bohužel velmi negativně tato problematiky dopadla na Ústřední hudbu Armády ČR, která měla před kolínským divadlem koncertovat zhruba půl hodiny před zahájením akce dne 7. září. Avšak v pátek 4. září byli organizátoři odpoledne informováni o faktu, že na výše uvedenou hudbu byla z důvodu jednoho pozitivně testovaného muzikanta uvalena karanténa. Takže v pondělí se před divadlem hrála reprodukovaná hudba, např. písničky Jana Vyčítala, se slovním doprovodem moderátorů, Ivany Šourkové a Václava Veselého. To už však v budově divadla bylo vše připraveno na začátek pietního aktu. Za jedinečnou přípravu interiéru divadla organizátoři veřejně poděkovali a znovu děkují Městskému divadlu v Kolíně, jmenovitě pak jeho řediteli, p. Luboši Růžičkovi. Dalším problémem byl přelet bojových letounů Armády ČR z čáslavské základny nad Kolínem. Po všech krocích a souhlasech, které je nutné před touto operací provést, byl nejen ústně, ale i písemně potvrzen přelet dvou stíhaček JAS39 Gripen. Nakonec však z Čáslavi odstartovaly a nad Kolínem dvakrát přeletěly dva bojové letouny L159 Alca.

Značné potíže byly, ostatně jako každý rok, s písemně pozvanými hosty. Na záplavu omluv generality Armády ČR, jsou organizátoři již zvyklí. Letos jsme nadto chápali i omluvy dalších pozvaných z důvodů obav před čínskou chřipkou. Ovšem mezi omluvenými ze Senátu PČR byli i tací, kteří se organizátorům omlouvali, třeba již i po osmé za sebou. V proslovu Společnosti Václava Morávka to v průběhu pietního aktu důrazně zmínil Jiří Buřič slovy (citátem) anglického reformátora 16. století, Olivera Cromwella, směrem k tzv. dlouhé sněmovně: „Za to, co jste učinili dobrého, zde sedíte již příliš dlouho ……… Ve jménu Božím odejděte!“ A tak autor tohoto článku s radostí přijal výsledky říjnových senátních voleb, které několik těchto dlouholetých „žab na pramenech“ ze Senátu vymetly. Jiným způsobem v tomto chování vůči organizátorům již tradičně pokračovala i řada pozvaných z Poslanecké sněmovny PČR. Nevím, k čemu mají někteří poslanci a poslankyně dva, někdy i tři asistenty či asistentky, když na pozvání nedokážou nijak zareagovat!! Škoda dalších slov!! Vlastní pietní akt v kolínském městském divadle proběhl hladce a ve velmi důstojné atmosféře, což ostatně dokumentuje i řada níže přiložených fotografií. Těšíme se na další rok, kdy se však jako organizátoři budeme obtížně rozhodovat, zda kolínský pietní akt uspořádat před budovou obchodní akademie nebo znovu v městském divadle.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 75 kB)Bojové letouny L159 nad Kolínem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 42 kB)Bojové letouny L159 nad Kolínem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 157 kB)Moderátoři Ivana Šourková a Václav Veselý na schodech před divadlem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 205 kB)Pavel Pobříslo a Jiří Buřič před květinami a fotografii Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 218 kB)Kytice před Morávkovou fotografií ve foyer Městského divadla Kolín
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 257 kB)Kytice před Morávkovou fotografií ve foyer Městského divadla Kolín
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 190 kB)Jeviště Městského divadla Kolín s významnými hosty pietního aktu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 204 kB)Jeviště Městského divadla Kolín s významnými hosty pietního aktu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 167 kB)Senátor PČR Tomáš Czernin
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 160 kB)Poslanec PČR Ing. Jan Bartošek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 186 kB)Poslankyně PČR Ing. Věra Kovářová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 187 kB)Poslanec PČR Mgr. Vít Rakušan
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 154 kB)Poslanec PČR Mgr. Jiří Kobza
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 237 kB)Generálmajor Ing. Jaromír Alan
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 192 kB)Radní Stč. kraje Martin Herman
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 161 kB)Generálmajor Ing. Miroslav Kocián
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 228 kB)Plukovník gšt. Ing. Jaroslav Míka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 185 kB)Plukovník gšt. Ing. Milan Kalina
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 209 kB)Plukovník gšt. Ing. Roman Tkačík
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 142 kB)Plukovník v.z. Ing. Viktor Šinkovec
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 215 kB)Jan Lacina - místostarosta Prahy 6
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 245 kB)Ing. Bc. Oldřich Jedlička - starosta Žamberka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 211 kB)Magdalena Moryksiewicz - 1. rada polského velvyslanectví
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 202 kB)Magdalena Moryksiewicz - 1. rada polského velvyslanectví
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 216 kB)Ing. Josef Viktora - starosta Kutné Hory
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 125 kB)Jiří Buřič - Spol. V. Morávka při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 221 kB)Jiří Buřič - Spol. V. Morávka při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 138 kB)Jiří Buřič - Spol. V. Morávka při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 241 kB)Čtení jmen některých bojovníků do 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 211 kB)Čtení jmen některých bojovníků do 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 214 kB)Čtení jmen některých bojovníků do 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 197 kB)Čtení jmen některých bojovníků do 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 227 kB)Přítomná veřejnost při čtení jmen bojovníků
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 230 kB)Přítomná veřejnost při čtení jmen bojovníků
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 153 kB)Senátor Tomáš Czernin při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 169 kB)Generálmajor Jaromír Alan při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 138 kB)Poslanec Mgr. Vít Rakušan při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 120 kB)Starosta Kolína, Mgr. Michael Kašpar při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 211 kB)Foto Jindřicha Freiwalda při Amazing grace
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 211 kB)Foto Zdeny Mašínové při Amazing grace
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 210 kB)Na závěr pietního aktu se hraje hymna Slovenské republiky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 190 kB)Na závěr pietního aktu se hraje hymna České republiky


Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci