www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek
Anonce pietních aktů 200704.07.2007 (17:56)
SPOLEČNOST VÁCLAVA MORÁVKA A PIETNÍ AKTY ROKU 2007.

Letos, v pondělí 10. září, se od 14,00 hod před pamětní deskou in memoriam brigádního generála Václava Morávka, která je umístěna na budově Obchodní akademie v Kutnohorské ulici v Kolíně, uskuteční již po čtvrté slavnostní pietní akt. Stejný den, zhruba od 16,00 hod, se po třetí obdobný akt uskuteční u památníku in memoriam generálmajora Josefa Mašína, který je součástí statku rodiny Mašínů v Lošanech. Oba pietní akty pořádá Společnost Václava Morávka v Kolíně ve spolupráci s městem Kolín, obcí Lošany a Armádou ČR a budou jimi připomenuta srpnová data narození těchto hrdinů Československého protinacistického odboje.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 108 kB)Moderátor pietních aktů 2006, herec Činoherního klubu v Praze, Ondřej Vetchý. Foto - Zdeněk Hejduk
Václav Morávek se narodil 8. srpna 1904 v Luční ulici čp. 28 na kolínském Zálabí. Po tom, co v roce 1923 maturoval na kolínském gymnáziu, nastoupil do Vojenské akademie v Hranicích na Moravě, odkud byl v roce 1925 vyřazen jako poručík tehdejší Československé armády. Do začátku 2. světové války v roce 1939 sloužil jako důstojník na několika místech republiky a proslul jako vynikající armádní střelec z pistole a jezdec na koni. Po demobilizaci Československé armády jej v roce 1939 vlastenecké a nepochybně i hrdé cítění vojáka přivedlo zákonitě do řad odboje, kde svojí činnost započal jako zpravodajský důstojník v kolínské divizi odbojové vojenské organizace Obrana národa „Pribina“. Odtud odešel na přelomu let 1939 – 1940 do Prahy, kde posléze spolu s Josefem Balabánem a Josefem Mašínem vytvořil nejefektivnější a nejznámější protinacistickou odbojovou skupinu, která vešla do novodobé československé i české historie pod názvem Tři králové. Po vysilujícím, déle jak dva roky trvajícím boji proti nacistickým okupantům i po tom, kdy byli jeho dva nejbližší druhové gestapem zatčeni a Josef Balabán v říjnu 1941 popraven, umírá v podvečerních hodinách dne 21. března 1942 v přestřelce s gestapem u Prašného mostu v Praze 6 i Václav Morávek, tehdy v platné hodnosti štábního kapitána. Za svoje zásluhy v boji za národní osvobození byl Václav Morávek v roce 1946 povýšen in memoriam do hodnosti podplukovníka a v roce 2005 jej president Václav Klaus povýšil do hodnosti in memoriam brigádního generála, čímž byl také naplněn jeden z hlavních cílů činnosti Společnosti Václava Morávka.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 130 kB)Vojenský atašé Britského velvyslanectví, plukovník Simon Newton
Josef Mašín se narodil 26. srpna 1896 a jeho život měl být nepochybně zasvěcen pokračování staleté tradice sedláckého rodu Mašínů v Lošanech. Po absolvování reálky v Kutné Hoře, byl během studia Hospodářské školy v Roudnici nad Labem dne 13. března 1915 odveden jako rakousko-uherský voják do bojů 1. světové války na východní frontu do Ruska. Přirozený vlastenec Josef Mašín již během léta 1915 přešel na ruskou stranu a v listopadu 1915 se stává vojákem Československých legií. V následných bojích našich legií na východní frontě proslul jedinečnou odvahou a hrdinstvím a válku ukončil jako velitel roty v hodnosti poručíka. Po krátkém intermezzu, kdy se po konci války na krátký čas pokusil pokračovat v rodinné tradici – sedlačení – se Josef Mašín znovu vrátil do činné vojenské služby. Všechny případné komentáře a popisování jeho prvorepublikové vojenské služby plně nahradí a jeho schopnosti vyjádří citace z odborného posouzení tehdy podplukovníka Josefa Mašína velitelem dělostřeleckého sboru ze dne 15. prosince 1938, které je uloženo ve Vojenském ústředním archivu v Praze …… Vyhraněný typ řadového důstojníka výtečných kvalit. Velmi energický a iniciativní, neúnavný, velmi bystrý, v rozhodování rychlý a správný. Má obsáhlé všestranné vojenské teoretické vědomosti, velmi dobré střelecko-technické znalosti …… V mobilisaci projevil neobyčejnou schopnost, rozhodnost, pohotovost a samostatnost …… Je všestranně způsobilý veleti pluku …… Stupeň kvalifikace „v ý t e č n á“ …… Nemohlo tedy být pochyb o tom, že Josef Mašín jako jeden z prvých vstoupil do nekompromisního boje proti nacistickým okupantům, čímž značně, avšak s plným pochopením trpěla i jeho rodina. Dne 13. května 1941 byl v přestřelce zraněný Josef Mašín zajat gestapáckou přesilou v ulici Pod Terebkou v Praze Nuslích, když kryl krkolomný útěk svých druhů Václava Morávka a Františka Peltána po uzemňovacím lanku vysílačky z okna ve 4. patře jednoho z místních bytu, odkud se ten den vysílalo do Londýna. V nacistickém zajetí se Josef Mašín choval neobyčejně statečně a přes nelidsky kruté zacházení vypověděl gestapákům při řadě výslechů pouze nepodstatné a vedlejší věci. Josef Mašín byl zastřelen 30. června 1942 za heydrichiády na kobyliské střelnici. Zemřel se zvoláním „Ať žije Československá republika“. Stejně jako Václav Morávek, byli jak Josef Mašín, tak Josef Balabán za své zásluhy v boji za národní osvobození v roce 1946 povýšeni in memoriam do hodností brigádních generálů. V roce 2005 oba povýšil president Václav Klaus do hodností generálmajorů in memoriam.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 383 kB)in memoriam brigádní generál Josef Buršík
Při pietním aktu v Kolíně bude připomenuta i památka jedněch z prvních bojovníků proti nacismu, členů již výše zmíněné vojenské odbojové organizace Obrana národa, speciálně pak její kolínské divize „Pribina“ – plukovníka Josefa Buršíka a poručíka, kolínského rodáka Karla Končela. Josef Buršík přišel po demobilizaci Československé armády v roce 1939 do Kolína, bydlel ve Štítarské ulici čp. 242, právě s úkolem od ústředních a tehdy již ilegálních vojenských orgánů, vytvořit na území tehdejších okresech Kolín, Kutná Hora, Čáslav a Havlíčkův Brod divizi Obrany národa. Prvním zpravodajským důstojníkem této divize byl Václav Morávek. Po jeho odchodu do Prahy převzal tyto úkoly poručík Karel Končel. Po prozrazení Obrany národa na ústřední úrovni v Praze, byli dne 23. února 1940 v Kolíně zatčeni nejen Josef Buršík a Karel Končel, nýbrž s nimi i řada dalších členů této vojenské odbojové organizace. Budiž jmenováni : Václav Boháč, Břetislav Verner, Václav Kvarda, Ladislav Jung, Rudolf Petráň, Jaroslav Vlasák a Rudolf Forman. Všichni byli následně odsouzení k dlouhým rokům v nacistických žalářích. Posledně jmenovaný Rudolf Forman z Čáslavi, který během války zahynul v nacistickém koncentračním táboře, byl otcem světoznámého filmového režiséra Miloše Formana. Po více jak dvouletém věznění a vyšetřování, byli Josef Buršík a Karel Končel 26. srpna 1942 odsouzeni nacistickým Lidovým soudním dvorem v Berlíně k trestům smrti. Plukovník Josef Buršík, tehdy již velmi nemocný, byl popraven 3. prosince 1942 v 6,00 hod v berlínské věznici Plötzensee. Poručík Karel Končel zemřel pod gilotinou ve stejné věznici dne 19. března 1943 v 18,30 hod. Pokud se z důvodu těžkého onemocnění plukovníka Josefa Buršíka ve vězení vznášely nad způsobem jeho smrti určité otazníky, pak byly odstraněny pátráním a badatelskou činností Společnosti Václava Morávka, která má dnes k dispozici skenový originál dokladů z věznice Plötzensee, dosvědčující smrt plukovníka Josefa Buršíka pod gilotinou. Za své zásluhy v boji za národní osvobození byli oba českoslovenští vojáci v roce 1946 in memoriam povýšeni. Josef Buršík do hodnosti brigádního generála a Karel Končel do hodnosti štábního kapitána. Občané Kolína chodící na zálabský hřbitov, mohou vzpomenout na Karla Končela a vzdát čest jeho památce položením květiny na jeho hrob.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 452 kB)11. září 2006. Věnce a kytice pod pamětní deskou Václava Morávka v Kolíně. Foto - Zdeněk Hejduk
Letošní pietní akty budou mít, stejně jako ty předchozí, již vžitý rámec. Ten však nebude jistě nudný a nadto bude zpestřen některými novinkami. Na dobré cestě je jednání organizátorů ze Společnosti Václava Morávka s velitelem čáslavské letecké základny o již tradičním přeletu bojových letounů nad Kolínem při zahájení. Letošní pietní akty nebude téměř jistě moderovat výrazný muž z let předchozích, herec Činoherního klubu v Praze, Ondřej Vetchý. Letošním mužem u mikrofonu obou akcí bude, s největší pravděpodobností, herec Městských divadel pražských, Vladimír Čech. Dále organizátoři předpokládají, že na závěr pietních aktů za doprovodu posádkové hudby Armády ČR zazpívá státní hymny České a Slovenské republiky operní pěvkyně a vnučka generála Josefa Mašína, slečna Sandra Mašínová. Po skončení pietního aktu u pamětní desky Václava Morávka, proběhne před Obchodní akademií v Kolíně křest historicko faktické publikace Mgr. Viléma Čermáka o životě a protinacistickém odboji tohoto kolínského rodáka s názvem „Muž proti okupaci“. O vydání této knihy se měrou největší zasloužili : nakladatelství a vydavatelství NAVA Plzeň, Společnost Václava Morávka, Město Kolín, Raiffeisenbank a.s. Praha, stavitelská firma MAO z Kladna, firma Ingersoll Rand Equipment Manufacturing Czech republic, Komerční banka a.s., Elektrárna Kolín a další. Na závěr pietního aktu v Lošanech pak proběhne již tradiční seskok parašutistů z kolínského letiště.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 561 kB)11. září 2006. Položené kytice a věnce u památníku Josefa Mašína v Lošanech. Foto Zdeněk Hejduk
Mezi více jak stovkou pozvaných, tzv. významných účastníků, je na prvním místě president republiky Václav Klaus. O jeho účast budou organizátoři usilovat, stejně jako v letech předchozích, do poslední chvíle. Dále jsou pozváni čelní představitelé Senátu PČR, předseda Přemysl Sobotka a místopředsedové Jiří Liška a Jan Rakušan. Mezi pozvanými samozřejmě nechybí ani ministryně obrany Vlasta Parkanová, náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Vlastimil Picek, dřívější náčelníci Generálního štábu, armádní generálové Jiří Šedivý a Pavel Štefka a další velící generálové Armády ČR – velitel Společných sil generálmajor Jiří Halaška, velitel Vzdušných sil generálmajor Ladislav Minařík, velitel Sil podpory a výcviku brigádní generál František Malenínský a jeho předchůdce, generálporučík Jan Ďurica. Dále jsou pozváni velvyslanci a vojenští přidělenci zemí vítězných mocností 2. světové války Ruska, USA, Francie, Velké Británie a samozřejmě i našeho souseda Slovenska. Pozvána je celá Rada Středočeského kraje v čele s hejtmanem Petrem Bendlem i všichni zastupitelé Kolína a Lošan. Dále jsou mezi pozvanými představitelé některých státních a městských institucí, sponzorů, pražští a brněnští historikové atd. atd. Organizátoři také neochvějně věří v příznivé počasí, které bylo milým společníkem nás všech při pietních aktech let předchozích.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 251 kB)Návrh pamětní desky Oldřicha Pechala
Společnost Václava Morávka vedle těchto, již tradičních pietních aktů, iniciovala a zásadně se podílí na přípravě a organizaci slavnostního odhalení pamětní desky nadporučíka, in memoriam štábního kapitána Oldřicha Pechala na budově Gymnázia v Kyjově a této akci předcházejícímu pietnímu aktu u památníku rodiny Pechalů v obci Vřesovice u Kyjova. Oldřich Pechal, stejně jako Václav Morávek, Josef Mašín nebo Josef Balabán byl prvorepublikovým důstojníkem Československé armády, který však na rozdíl od vojáků jmenovaných v předchozí větě odešel v roce 1939, bojovat proti nacismu přes Polsko a Francii do Velké Británie. Zde se po speciálním výcviku stal velitelem parašutistické skupiny Zinc, která byla v noci z 27. na 28. března 1942 omylem navigátora polské posádky bombardéru Halifax vysazena v blízkosti města Gbely na Slovensku, místo na úpatí moravských Chřibů. Až anticky hrdinská, hluboce tragická a místy jen těžko uvěřitelná historie paraskupiny Zinc a s ní spolupracujících moravských vlastenců na straně jedné a proti nim za jidášský groš, přesto však perfektně pracujících konfidentů brněnského gestapa na straně druhé je, nebo v brzké době bude podrobněji popsána na webových stránkách Společnosti Václava Morávka – www.bojovnici.cz. Podstatná je však také skutečnost, že na tyto hrdinské osudy vlastenců z jižní Moravy se postupně zapomínalo. Proto tedy Společnost Václava Morávka iniciovala výše zmíněnou akci, když se jí k ochotné spolupráci podařilo získat Jihomoravský kraj, město Kyjov, obec Vřesovice, Armádu ČR, Vojensko-historický spolek Zlín a v neposlední řadě Kulturně-historickou společnost Bohuslavice. Dnes je tedy jisté, že v sobotu dne 22. září 2007 bude přesně ve 12,00 hod zahájen pietní akt pokládání věnců a květin u památníku rodiny Pechalů ve Vřesovicích a že ve 14,00 hod začne v Kyjově program, na jehož závěr bude na budově místního Klvaňova Gymnázia za asistence čestné jednotky Armády ČR a jistě i početného obecenstva, odhalena pamětní deska nadporučíka Oldřicha Pechala. Zde je nutné poděkovat a zmínit se o výjimečném pochopení a nebývalé velkorysosti firmy Metrostav a.s. Praha, která svým finančním darem pokryla více jak 80 % nákladů spojených s výrobou a instalací pamětní desky Oldřicha Pechala, stejně tak, jako v roce 2004 výrazně finančně podpořila všechny činnosti spojené s odhalením pamětní desky Václava Morávka v Kolíně.

Závěrem si Společnost Václava Morávka dovoluje pozvat všechny čtenáře tohoto periodika nejen na pietní akty u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně a u památníku Josefa Mašína v Lošanech, které se uskuteční v pondělí 10. září 2007 od 14,00 hod, nýbrž i obdobnou akci u památníku rodiny Pechalů ve Vřesovicích a na slavnostní odhalení pamětní desky Oldřicha Pechala na budově Gymnázia v Kyjově, které proběhnou v sobotu 22. září 2007 od 12,00 hod.


Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci