www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek
Anonce pietních aktů 200815.08.2008 (13:40)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 82 kB)Květiny pod pamětní deskou Václava Morávka
Odpoledne dne 8. září 2008 budou od 14,00 hod při pietním aktu u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně a od 16,00 hod u památníku Josefa Mašína nahlas, důstojně a s pietou připomenuta jména legendárních Tří králů a dalších bojovníků proti nacistickému režimu z vojenské odbojové organizace Obrana národa v Kolíně. Jména Josefa Balabána, Josefa Mašína a Václava Morávka budou, vedle jmen účastníků 1. a 2. vlny Obrany národa v Kolíně, čteny moderátorskou dvojicí herců Městského divadla v Brně, Zdeňka Junáka a Lubomíry Sonkové, za zvuků úvodní části 2. věty – larga – z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. Jak v Kolíně, tak v Lošanech zazní, jak organizátoři pevně věří, střelba tří čestných salv, které do reprodukované hudební nahrávky historické děkovné skladby Johna Newtona „Amazing grace“ (Nesmírná vděčnost), hrané orchestrem holandského houslisty Andre Rieu, vypálí vojáci v historických vojenských uniformách. Již téměř neodmyslitelným začátkem pietního aktu v Kolíně bude i letos přelet dvou stíhaček JAS 39 Gripen z 21. základny taktického letectva v Čáslavi. V závěrech obou pietních aktů zazpívá státní hymny Slovenské a České republiky za doprovodu vojenské hudby, slečna Sandra Mašínová.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 434 kB)Při státních hymnách v Lošanech
V polovině měsíce června bylo organizátory pietních aktů rozesláno cca 200 tzv. informativně zvacích dopisů na adresy jak nejvyšších státních představitelů naší republiky, přes velvyslanectví vítězných mocností 2. světové války, generalitu naší armády, rodinné příslušníky účastníků odboje až po starosty okolních měst a obcí a samozřejmě zastupitelů města Kolín. Reálná účast pozvaných, která se bude precizovat po odeslání oficiálních zvacích dopisů (aktualizace zde) a konečná podoba programu pietních aktů (zde), bude zveřejněna v kolínském tisku na počátku měsíce září 2008. Nejširší kolínskou i mimokolínskou veřejnost si organizátoři dovolují na pietní akty u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně a u památníku Josefa Mašína v Lošanech, které se budou konat v pondělí 8. září 2008 od 14,00 hod v Kolíně a od 16,00 v Lošanech, pozvat nejen tímto článkem, nýbrž tak učiní i opakovanými anoncemi v tisku a plakáty i velkoplošným billboardem.

Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci