www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


06.08.2011 (10:15)
V pondělí 12. září 2011 přivítá město Kolín a obec Lošany za hojné účasti svých občanů, jak pořadatelé pevně věří, řadu významných hostů z naší politické scény, generality a důstojnického sboru Armády ČR i zastupitelských úřadů vítězných mocností 2. světové války. Všichni přítomní pak společně vzpomenou jak na legendy Československého protinacistického odboje, Tři krále – Josefa Balabána, Josefa Mašína a Václava Morávka, nýbrž i na další statečné lidi z období protinacistického i protikomunistického odboje. Budiž zde v anonci uvedeno jméno alespoň jednoho z nich, dnes již bohužel zapomenutého kořenického rodáka, poručíka Jaroslava Nováka, štábního kapitána Československé armády in memoriam.

Dvanáctého září tohoto roku bude den, kdy se budou ctít nesmrtelné činy smrtelných, obyčejných lidí. I obyčejný člověk může však mít neobyčejné představy, sny a schopnosti. Dvanáctého září tedy uctíme památku obyčejných lidí, kteří ve jménu boje proti zlu realizovali své představy a sny, aniž by byli jakkoli odlišní od ostatních. Připomeneme si opravdové hrdiny a sundáme brýle mámení, jež nám byly a opakovaně jsou nasazovány dnešními médii ve jménu mnohdy odpudivých celebrit a nechutným humbukem okolo nich. Připomeneme si, co umí a co dokázali obyčejní lidé. Nijak odlišní od nás samých.
osmrtnic livno
smrtovnice
Společnost Václava Morávka s spolu s městem Kolín, obcí Lošany a Armádou České republiky, si tímto článkem dovolují oficiálně pozvat co nejširší kolínskou i mimokolínskou veřejnost na pietní akty u pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam v Kolíně a u památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam v Lošanech, které se uskuteční, jak je již uvedeno výše, v pondělí 12. září 2011 od 14,00 hod v Kolíně a od 16,00 hod v Lošanech. Všichni již výše oslovení se v neposlední řadě zvou také proto, že pietní akty v plném rozsahu hudebně doprovodí Městská hudba Františka Kmocha.

Pořadatelé se dopředu omlouvají všem motoristům za nepříjemnosti, které jim budou způsobeny tím, že 12. září 2011 budou v časovém rozmezí od 13,40 do cca 15,15 hod zcela uzavřeny části ulic Politických vězňů a Mostní (od malého kruhového objezdu k bývalému hotelu Savoy) a Kutnohorské (od křižovatky u obchodního centra Futurum k budově Úřadu práce). Dále se omlouváme i všem obyvatelům města za hluk, který pravděpodobně způsobí přelet bojových letounů z 21. základny taktického letectva v Čáslavi nad Kolínem ve 14,00 hod.

Také letos se náčelník Generálního štábu Armády ČR rozhodl využít příležitosti konání pietních aktů k ocenění činnosti některých vojáků. Stane se tak před začátkem kolínského pietního aktu v obřadní síni místní radnice. Zde od 12,30 hod předá armádní generál Ing. Vlastimil Picek, nebo jim pověřený zástupce, 40 příslušníkům Aktivních záloh Armády ČR vojenské vyznamenání – Čestný odznak štábního kapitána Václava Morávka. Vyznamenaní vojáci se pak zúčastní obou pietních aktů.

Plakát k letošním pietním aktůmPlakát k letošním pietním aktům


Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci