www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


10.08.2012 (19:10)
V pondělí 10. září 2012 proběhne od 14,00 hod před pamětní deskou Václava Morávka, která je umístěna na budově Obchodní akademie v Kutnohorské ulici, v řadě již devátý pietní akt. V Lošanech se pak od 16,00 hod bude vzpomínat na Josefa Mašína po osmé, taktéž v nepřetržité řadě. Oba pietní akty již tradičně pořádá Společnost Václava Morávka, město Kolín, obec Lošany a Armáda ČR.

V průběhu doby trvání pietních aktů se vytvořila určitá tradice obsahu jejich programů, jejíž podstata zůstane neporušena i letos. Znamená to tedy, že v komorním slova smyslu budou pietní akty zahájeny v obřadní síni kolínské radnice, kde předá náčelník Generálního bolsos de imitacion štábu Armády ČR nebo jeho zástupce, vybraným příslušníkům Aktivních záloh Armády ČR pamětní odznaky štábního kapitána Václava Morávka. Vyznamenaní vojáci se pak zúčastní obou pietních aktů. Novinkou před zahájením pietního aktu v Kolíně, bude zhruba od 13,15 hod komentovaný předprogram, který nahradí i koncertní vystoupení Městské hudby Františka Kmocha z let minulých. Předprogramem chtějí organizátoři informovat kolínskou veřejnost nejen o vlastním programu pietních aktů, ale i o konkrétních postavách bojovníků proti totalitním režimům minulého století. Vše by měla podbarvit reprodukovaná hudba Bedřicha Smetany.
bolsos réplicas exactas china
Po dohodě organizátorů s řediteli kolínských základních škol, bude pro jejich žáky v den konání pietních aktů promítnut od 12,30 hod v Kině 99 televizní dokument režiséra Miloslava Kučery s názvem „Konec štábního kapitána Václava Morávka“. Promítání bude spojeno se slovním úvodem a závěrečnou besedou, kdy se slova ujmou pánové Zdeněk Bydžovský a Mgr. Vilém Čermák, autor životopisné knihy o Václavu Morávkovi „Muž proti okupaci.“ Návštěvníci představení se po konci promítání a besedy přemístí do Kutnohorské ulice před budovu Obchodní akademie.

Na oba pietní akty byli pozvání představitelé našeho politického i společenského života, generalita Armády ČR, zahraniční diplomaté, mezi nimiž by se poprvé měli objevit i zástupci ambasády Spolkové republiky Německo (SRN) a Republiky Rakouské, řada známých lidí z Kolína i z ostatních částí naší republiky a v neposlední řadě i všichni kolínští zastupitelé. Kolínský pietní akt počítá s vystoupením zástupce Společnosti Václava Morávka, místopředsedy Senátu PČR, MUDr. Přemysla Sobotky, ministra obrany ČR Alexandra Vondry, velvyslance SRN a starosty města Kolín. V Lošanech by měl promluvit předseda vlády ČR Petr Nečas, náčelník generálního štábu Armády ČR, generálporučík Ing. Petr Pavel, armádní generál Tomáš Sedláček, starosta obce Lošany a slečna Sandra Mašínová. Samozřejmě je možné, že místo uvedených řečníků mohou vystoupit jejich pověření zástupci a při omluvách pozvaných i jiní řečníci.

Pietní akt v Kolíně bude tradičně zahájen přeletem bojových letounů z 21. základny taktického letectva v Čáslavi. V Kolíně ani v Lošanech nebudou chybět vojáci čestné stráže Armády ČR, střelba čestných salv do reprodukované skladby „Amazing grace,“ ani Městská hudba Františka Kmocha, která hudebně doprovodí nejen část programu při pokládání věnců a květin k pamětní desce a památníku, ale zahraje i závěrečné státní hymny České a Slovenské republiky. V Kolíně pak do tónů 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a za zvuku zvonů z chrámu sv. Bartoloměje, zazní jména některých bojovníků proti totalitním režimům 20. století. Při pietních aktech bude také oznámeno, že 4. září 2012 bylo v klášteře sv. Markéty v Praze Břevnově předáno in memoriam čestné občanství Městské části Prahy 6 Třem králům, Josefu Balabánovi, Josefu Mašínovi a Václavu Morávkovi.

V závěrečných měsících letošního roku plánuje Společnost Václava Morávka ještě několik dalších akcí.

1) Rok 2012 je z pohledu protinacistického odboje významným jubileem v tom, že letos uplynulo již 70 let nejen od atentátu na Reinharda Heydricha, ale také od prvé vlny výsadků skupin našich parašutistů z Anglie na území Protektorátu. Jednou z nich byla i paraskupina ZINC, v jejímž čele stál nadporučík Oldřich Pechal, který si po vysazení a několika měsících působení v oblasti jižní Moravy prošel pravým peklem. Jeho utrpení ukončila nacistická oprátka v koncentračním táboře Mauthausen. Po válce byl Oldřich Pechal povýšen do hodnosti štábního kapitána in memoriam. V roce 2007 naše společnost nejen že iniciovala, ale také zajistila rozhodující částku k financování výroby a odhalení jeho pamětní desky na budově kyjovského gymnázia. Letos spoluorganizujeme na sobotu 22. září pietní shromáždění v Kyjově a začátkem minulého měsíce byl po iniciativě naší společnosti jmenován Oldřich Pechal ministrem obrany ČR Alexandrem Vondrou do hodnosti podplukovníka in memoriam.

2) Do data 28. října 2012 chceme ve spolupráci s akademickým sochařem Jaroslavem Hylasem a dalšími lidmi dokončit obnovu zničeného památníku již zcela zapomenuté Československé obce bývalých námořníků a účastníků odboje na Jadranu na kolínském hřbitově. Lidé z této obce, nebo chcete – li společnosti, přispěli již téměř před sto roky svými vzpourami na rakousko uherských válečných lodích v Boce Kotorské a jinde, nemalým dílem ke vzniku samostatné Československé republiky.

3) Spolu s Konfederací politických vězňů v Kolíně připravujeme na pondělí 12. listopadu pietní shromáždění k 60. výročí popravy Borise Volka, někdejšího studenta místní průmyslové školy. Přijměte již dnes pozvání na tuto akci, která výrazně připomene nejen zločinnost komunistického režimu, ale i hrdinství bojovníků proti jeho zvůli.

Z důvodu konání pietního aktu před budovou Obchodní akademie, budou ulice Kutnohorská od křižovatky u Nového mostu, Politických vězňů od malého kruhového objezdu přes křižovatku u Úřadu práce až na konec Mostní ulice v časovém období od cca 13,40 do 15,00 hod uzavřeny. Uzavřená, pro potřeby parkovacích míst pozvaných hostů, bude také Smetanova ulice. Organizátoři se omlouvají a děkují za pochopení všem kolínským řidičům a občanům, kterým pietní akt u pamětní desky Václava Morávka zkomplikuje v pondělí 10. září 2012 jejich odpolední program. DĚKUJEME!!!

Plakát k pietním aktům 2012Plakát k pietním aktům 2012
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci