www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek
Pietní akty Kolín a Lošany 200722.10.2007 (11:21)
V pondělí 10. září 2007, zahájil úderem 14. hodiny moderátor Vladimír Čech (foto) v pořadí již 4. pietní akt u pamětní desky štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka v Kutnohorské ulici v Kolíně. Před tím ještě zahrály přítomné veřejnosti k poslechu několik skladeb jak Posádková hudba Armády ČR z Hradce Králové (foto), tak Skotský dudácký band Miroslava Angera z Prahy (foto). Na rozdíl od předchozích let nebylo letos bohužel pořadatelům příliš nakloněno počasí. Vše nasvědčovalo tomu, že je jen otázkou času, kdy začne pršet. Nicméně přesně ve 14,01 hod přelétla nad hlavami účastníků dvojice bojových letounů JAS 39 Gripen z 21. základny taktického letectva v Čáslavi, čímž se plánovaný pořad rozběhl na plné obrátky.
best replica watches

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 302 kB)Podium s významnými účastníky
Představování významných účastníků bylo ochuzeno o omluvenou neúčast nejen prezidenta republiky, nýbrž i jeho zástupce, kterými byli v letech předchozích např. pánové Ladislav Mravec, nebo generálporučík Ing. Vlastimil Picek. Téměř již tradičně se pietních aktů zúčastnil místopředseda Senátu Parlamentu ČR, MVDr. Jiří Liška (foto). Několik dnů před pondělkem 10. září svojí neúčast omluvila ministryně obrany ČR, paní JUDr. Vlasta Parkanová. Tu však v Kolíně i v Lošanech zastoupil její náměstek, JUDr. Radek Šmerda (foto). Generální štáb Armády ČR reprezentovali brigádní generál Ing. Josef Bečvář a plukovník Ing. Zdeněk Slovák. Generál Ing. Radoslav Rotrekl (foto) zastupoval velitele Sil podpory a výcviku a plukovník gšt. Ing. Ladislav Joukl, velitele Společných sil Armády ČR. Přítomen byl i ředitel Jihomoravského vojenského velitelství v Brně, plukovník gšt. Ing. Pavel Kantor. Vzdušné síly Armády ČR byly v Kolíně i v Lošanech reprezentovány zástupcem velitele 21. základny taktického letectva v Čáslavi, plukovníkem gšt. Ing. Edmundem Sedlákem (foto), když nový velitel této významné základny NATO, plukovník gšt. Ing. Petr Mikulenka, dlel na zahraniční služební cestě. V této souvislosti je nutné zmínit se a za ukázkovou spolupráci v minulých letech poděkovat předchozímu veliteli čáslavské základny, plukovníkovi gšt. Ing. Jiřímu Vernerovi, který byl převelen do centrály NATO do Bruselu. Mezi velmi vzácnými účastníky byla i delegace Československé obce legionářské (foto), představovaná generálmajorem MUDr. Josefem Herczem, brigádním generálem Ing. Miloslavem Masopustem a pány plukovníky Alexandrem Beerem a Jiřím Železným (foto). V Kolíně i v Lošanech bylo plukovníkem PhDr. Miroslavem Pavlíkem a podplukovníkem Ing. Václavem Weissem zastoupeno i Vojenské sdružení rehabilitovaných. V neposlední řadě byl pak milým a vzácným účastníkem vzpomínkové akce v Kolíně, armádní generál Ing. Pavel Štefka (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 435 kB)Hejtman Ing. Petr Bendl, starostka Lošan Irena Boskovičová a starosta Kolína Jiří Buřič
Za Středočeský kraj byl přítomen hejtman Ing. Petr Bendl (foto) spolu s několika svými náměstky a členy Rady kraje, Ing. Josefem Kantůrkem, Karlem Vyšehradským, Ing. Vilémem Žákem a Dagmar Nohýnkovou. Za Městskou část Praha 6 byl pietním aktům přítomen zástupce starosty Václav Širl (foto). Většina přítomných mezi významnými účastníky jistě nepřehlédla PhDr. Pavla Žáčka (foto), ředitele Odboru archivu bezpečnostních složek MV ČR a vládního zmocněnce pro vznik Ústavu studia totalitních režimů, srozumitelněji, nicméně zcela neoficiálně řečeno, Ústavu Paměti národa. Přítomna byla i delegace obce Vřesovice, starostka paní Hana Výstupová a města Kyjov, místostarosta Antonín Kuchař a vedoucí pracovnice městského úřadu PaedDr. Ilona Pecháčková, kde se podobná akce na paměť Oldřicha Pechala a obětí tzv. kyjovské heydrichiády bude konat (konala), 22. září 2007. Samostatnou a smutnou kapitolu je tradiční mizivá, přehlédnutelná účast kolínských zastupitelů, ač jsou všichni opakovaně písemně zváni. Tuto skutečnost lze jistě s úspěchem kvalifikovat jako nedocenění významu Československého protinacistického odboje, ne-li pohrdání jim. Srozumitelný je tento postoj u komunistických a dnes již bohužel i u sociálnědemokratických zastupitelů. Václav Morávek i Josef Mašín byli prozápadně, nikoliv sovětsky, tedy zavrženíhodným způsobem orientovaní protinacističtí bojovníci. A kromě toho …… ti synové generála Mašína …… O to obtížněji pochopitelná je pak neúčast ostatních zastupitelů. Nebo že by i u nich fungovaly chiméry levice ?

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 385 kB)Členky a členové Skautské organizace v Kolíně
Již tradičně se pietního aktu v Kolíně, nikoliv však v Lošanech, zúčastnila početná delegace nejmenších, mladých i dospělých skautů, kteří si tak v osobě Václava Morávka připomínají jednoho ze zakladatelů této organizace v Kolíně. Stejně jako loni, i letos se ze zdravotních důvodů omluvili zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu. Nescházela však početně zastoupená Konfederace politických vězňů, vedená jejím okresním předsedou, panem René Trinklem (foto). Přes poměrně výraznou propagaci akce, billboard na náměstí Republiky, články v místních tiskovinách a plakáty, které byly vylepeny nejen v Kolíně, nýbrž i v Poděbradech, Kutné Hoře, Čáslavi a Nymburku, nebyla ani účast veřejnosti uspokojivá, přesto, že byla vyšší než v letech minulých (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 425 kB)Vojenský atašé Britského velvyslanectví, plukovník Jamie Athill
Z velvyslanectví vítězných mocností 2. světové války byli přítomni za Britské velvyslanectví, vojenský atašé, plukovník Jamie Athill a za Francouzské velvyslanectví, zástupce vojenského přidělence, kapitán Bernard Malquy (foto). Plukovník Jeffrey Holachek z velvyslanectví USA svojí neúčast omluvil až v den konání pietních aktů. S minimálním pochopením se organizátoři bohužel setkali na velvyslanectví Ruské federace. Letos poprvé jsme na pietních aktech nemohli ze zdravotních důvodů přivítat hosta z nejmilejších, velvyslance Slovenské republiky, Mgr. Ladislava Balleka. Ten však byl zastoupen 1. tajemníkem velvyslanectví, panem Ivanem Tichým (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 426 kB)Položené věnce a květiny pod pamětní deskou.
Po položení věnců a květin pod pamětní desku Václava Morávka přednesli krátké proslovy místopředseda Senátu Parlamentu ČR, MVDr. Jiří Liška (celé znění zde), brigádní generál Ing. Josef Bečvář, hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl a starosta města Kolín a člen Společnosti Václava Morávka Jiří Buřič (celé znění zde) (foto). Poutavým způsobem byla napsána zdravice arcibiskupa pražského a primase zemí koruny České, Miroslava kardinála Vlka, kterou přítomným přečetl kolínský farář P. Libor Bulín (celé znění zde) (foto). Poté zazněla v podání skotského dudáckého bandu Miroslava Angera z Prahy skladba Johna Newtona z roku 1772 „Amazing grace“, v českém překladu „Nesmírná vděčnost“. Na úplný závěr pak spolu s Posádkovou hudbou Armády ČR z Hradce Králové zazpívala státní hymny Slovenské a České republiky svým plným a vysokým sopránem, operní pěvkyně a vnučka generála Josefa Mašína, slečna Sandra Mašínová (foto). Její přednes obou státních hymen patřil jistě k nejemotivnějším zážitkům celého kolínského pietního aktu (video).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 353 kB)Křest knihy Muž proti okupaci. Autor, Mgr. Vilém Čermák, stojí zcela vparvo.
Na úplný závěr provedli starosta města Kolín Jiří Buřič, majitel plzeňského nakladatelství NAVA Ing. Ota Rubner, hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl, předseda Společnosti Václava Morávka Pavel Pobříslo a armádní generál Ing. Pavel Štefka křest knihy Viléma Čermáka „Muž proti okupaci“, s podtitulem Portrét štábního kapitána Václava Morávka (foto), pojednávající o životě a boji tohoto významného představitele našeho protinacistického odboje a jednoho ze Tří králů. Prezentaci knihy uvedl samozřejmě přítomný autor, Mgr. Vilém Čermák a praktický křest pak drobným deštěm posvětil, jak pohotově podotkl hejtman Petr Bendl, samotný pan Bůh. I zde je nutné zdůraznit a podtrhnout, že kniha by nevyšla, nebýt významné podpory a finančního přispění Nakladatelství a vydavatelství NAVA Plzeň, Společnosti Václava Morávka, Města Kolín, Raiffeisenbank a.s. Praha, stavební firmy MAO z Kladna, Energie AG Bohemia s.r.o. prostřednictvím kolínské firmy Vodos s.r.o., firmy Ingersoll Rand Equipment Manufacturing Czech republic, Komerční banky a.s. a Elektrárny Kolín.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 440 kB)Věnce a kytice položené u památníku generála Josefa Mašína.
Druhá část pondělního odpoledne proběhla od 16,00 hod před památníkem generála Josefa Mašína v Lošanech a byla zásadně poznamenána a limitována vytrvalým a místy hustým deštěm. Po formálním zahájení, představení významných účastníků a provedení aktu pokládání věnců a květin (foto) (foto) (foto), následovaly proslovy. Svým způsobem významný proslov přednesl náměstek ministryně obrany ČR, JUDr. Radek Šmerda (foto), který mimo jiné řekl : …… Podplukovník Josef Mašín zemřel po více než ročním věznění smrtí hrdiny. K definitivnímu vítězství nad nacismem tehdy zbývaly necelé tři roky. A nikdo nemohl tušit, že zanedlouho po osvobození bude naše země vystavena další totalitní zkoušce – a že to budou znovu Mašínové, tentokráte synové Josef a Ctirad, kteří vedeni silou mravního odkazu svého otce dokáží pozvednout zbraň proti nové diktatuře …… (celý proslov zde). O nic méně zajímavý a jistě poučný proslov přednesla starostka obce Lošany, paní Irena Boskovičová (foto) (celý proslov zde). Ta se jako jediná výrazně zmínila o krutém a nelidském osudu manželky generála Mašína, paní Zdeny, rozené Novákové, která, vždy stála po boku manžela a v boji proti komunistické totalitě podporovala i své syny. Samostatnou kapitolou pak bylo vystoupení dcery generála Mašína, paní Zdeny Mašínové, která účastníkům přečetla dopis svých sourozenců, Ctirada a Josefa Mašínových (foto) (celé znění zde). S krátkým proslovem v Lošanech vystoupil i 1. tajemník velvyslanectví Slovenské republiky v Praze, pan Ivan Tichý.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 478 kB)Vnučka generála Mašína, Sandra Mašínová, zpívá státní hymny České a Slovenské republiky.
Za stálého deště pak zazněla i v Lošanech skladba Johna Newtona „Amazing grace“ (Nesmírná vděčnost) v podání skotského dudáckého bandu Miroslava Angera z Prahy (foto) a státní hymny Slovenské a České republiky. V doprovodu Posádkové hudby Armády ČR z Hradce Králové je i zde v Lošanech zazpívala a všechny přítomné svým přednesem jistě dojala, slečna Sandra Mašínová (foto). Nejen vytrvalý déšť, ale v nárazech i prudký vítr, bohužel znemožnily uskutečnění již tradičního seskoku parašutistů Aeroklubu Kolín s vlajkami ČR, EU, města Kolín a obce Lošany do prostoru v blízkosti památníku generála Mašína. Přesto však lze oba pietní akty označit za velmi úspěšné akce. Na ně jistě se stejnou invencí a novými prvky naváži i pietní akty příštího roku, jejichž datum konání je již dnes, ve spolupráci všech organizátorů, tedy Společnosti Václava Morávka, města Kolín, obce Lošany a Armády ČR, pevně stanoveno na pondělí 8. září 2008.


Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci