www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


24.03.2013 (17:30)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 245 kB)škpt. Václav Morávek
Dne 21. března roku 2013 uplynulo již 71 let od smrti národního hrdiny československého protinacistického odboje, štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam. Jak je všeobecně známé, Václav Morávek padl v boji s nepřítelem, v tomto případě s pražskými příslušníky Gestapa, se zbraní v ruce v prostoru poblíž Prašného mostu pod Pražským hradem směrem do Dejvic. Způsob nebo příčina jeho smrti je dosud předmětem různých výkladů, ač publikace Mgr. Viléma Čermáka: „Muž proti okupaci,“ s Best Replica Cartier Watches
podtitulem Portrét štábního kapitána Václava Morávka, dává na tuto otázku poměrně jasnou odpověď. Kniha vyšla v plzeňském nakladatelství NAVA v roce 2007. Václav Morávek nespáchal sebevraždu, nýbrž, jak již uvedeno výše, padl v boji s nepřítelem se zbraní v ruce. Tato verze byla podpořena odborným vědeckým výkladem přednosty Ústavu soudního lékařství v Praze v televizním dokumentu režiséra Miloslava Kučery s názvem „Konec štábního kapitána Václava Morávka“ z roku 2006.
Best Audemars Piguet Replica Watches

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 167 kB)V kasárnách posádkového velitelství
Zhruba v polovině 60. let minulého století byla na místě, kde Václav Morávek padl zasažen kulkami gestapáků Fleischera a Herschelmanna, instalován památník. Od roku 1990 se zde pravidelně, buď 21. března nebo v nejbližší pracovní den, konaly pietní akty za účasti představitelů politického a společenského života, generálů a vysokých důstojníků Armády ČR i veřejnosti. Vzhledem k výstavbě pražského tunelového komplexu Blanka, byl Morávkův památník v roce 2009 přemístěn od Prašného mostu na nádvoří kasáren Vojenské posádky Praha v Čínské ulici v Dejvicích. I letošního 21. března se zde za pořadatelství Českého svazu bojovníků za svobodu konal pietní akt, na novém místě již pátý. Přítomni byli a věnce nebo květina k památníku položili: senátor Ing. Petr Bratský, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta ČR, plukovník Ing. Zdeněk Jakůbek, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR, brigádní generál Ing. Pavel Adam, velitel Posádkového velitelství Praha, plukovník gšt. Ing. Pavel Kantor, místostarosta Prahy 6 Ing. René Pekárek CSc., zástupci ČSBS a v neposlední řadě členové Společnosti Václava Morávka z Kolína. Přítomni byli i někteří vojáci Aktivních záloh Armády ČR, kteří byli před pietním aktem vyznamenáni Prvním zástupcem náčelníka GŠ Armády ČR, generálmajorem Ing. Miroslavem Žižkou, čestným odznakem štábního kapitána Václava Morávka. Fotoreportáž z této akce je umístěna níže.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 266 kB)Čestná stráž u památníku Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 245 kB)Čestná stráž u památníku Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 273 kB)Čestná stráž u památníku Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 256 kB)Čestná stráž u památníku Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 238 kB)Vyznamenaní vojáci Aktivních záloh Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 189 kB)Vyznamenaní vojáci Aktivních záloh Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 236 kB)Ústřední hudba Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 253 kB)Ústřední hudba Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 195 kB)Pokládání věnců a květin. Plk. Zdeněk Jakůbek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 278 kB)Pokládání věnců a květin. Plk. Pavel Kantor
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 242 kB)Pánové Jelínek a Buřič - Společnost V. Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 237 kB)Pánové Jelínek a Buřič - Společnost V. Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 224 kB)Hosté pietního aktu v dejvických kasárnách
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 206 kB)Hosté pietního aktu v dejvických kasárnách
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 235 kB)Členové Společnosti Václava Morávka Kolín
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 203 kB)Členové Společnosti Václava Morávka Kolín

Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci