www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


14.09.2013 (18:35)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 229 kB)Oficiální plakát pietních aktů
Letošní pietní akt u kolínské pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, byl jubilejní – desátý v pořadí. U lošanského památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, se pak letošní vzpomínka, organizovaná, stejně jako ta kolínská, Společností Václava Morávka, městem Kolín, obcí Lošany a Armádou ČR, konala již po deváté. V pondělí 9. září 2013 v Kolíně dopoledne několikrát pršelo a tak byly oprávněné obavy, jak bude vypadat odpolední počasí. To se však přes poledne umoudřilo a tak oba pietní akty proběhly za oblačného a větrného počasí, avšak bez deště. Organizační zajištění obou akcí, to byla tradičně průběžná práce během celého roku, jejíž intenzita pak značně zesílila od června 2013, kdy bylo nutné rozeslat cca 200 ks tzv. informativně zvacích dopisů. Z nich bylo 27 adresováno zastupitelům města Kolín. Protože po loňském rozhodnutí starosty a tajemnice městského úřadu nám bylo odmítnuto rozeslání těchto dopisů prostřednictvím pošty města, musel jsem opět nakoupit cca 200 ks poštovních známek po 10 Kč a dát se do lepení. Stejné se již, zaplať Bůh, neopakovalo v srpnu, kdy bylo nutné rozeslat stejné množství oficiálně zvacích dopisů. Ne snad proto, že by představitelé radnice změnili své rozhodnutí, v to se nedá snad ani doufat, nýbrž z toho důvodu, že Česká pošta zvýšila od srpna 2013 ceny svých služeb a tak se mimo jiné zdražila i cena mnou používaných poštovních známek z 10 na 13 Kč. Pošta však současně nabídla možnost pořídit si tzv. zákaznickou kartu, při jejímž používání měly a skutečně fungovaly slevy i za odeslané dopisy. Pamatuji-li si dobře, odesílal jsem na poštovní přepážce „Hromadné zásilky“ celkem 181 ks dopisů a zaplatil jsem „jen“ 1.810 Kč, tedy 10 Kč za jeden dopis bez nutnosti nalepování známek ........ Spolehlivě, ostatně jako vždy, fungovala spolupráce s firmami DORS studio a BOOM tisk při zhotovení návrhu a vytištění plakátů. Ty pak byly vylepeny na všechny kolínské plakátovací plochy od 25. srpna 2013.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 245 kB)Úprava průčelí Obchodní akademie v Kolíně
Stejně jako v letech předchozích se obě akce vydařily podle představ pořadatelů včetně počasí, o kterém je zmínka již výše. V neděli 8. září bylo zaměstnanci Městského divadla v Kolíně postaveno před budovou Obchodní akademie podium a látkovými pruhy v kolínských barvách bylo vyzdobeno průčelí budovy (foto) (foto). V pondělí 9. září dopoledne pak před budovu akademie instalovali zaměstnanci firmy AVE Kolín plošinu a několik desítek židlí pro starší a méně pohyblivé účastníky vzpomínkové akce. Od 11,30 hod začali v Městském divadle zkoušet moderátoři čtení některých pasáží scénáře, kde se mluvené slovo setkávalo s hudbou ...... Ve 12,30 hod začala v obřadní síni kolínské radnice další akce, při které předal ředitel Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany ČR, brigádní generál Ing. Pavel Adam (foto), vybraným vojákům z povolání a vojákům Aktivních záloh čestné odznaky Armády ČR Za zásluhy III. stupně, resp. čestné odznaky štábního kapitána Václava Morávka za jejich významný podíl a zásluhy na rozvoji Aktivních záloh Armády ČR (foto). Celkem byly uděleny tři čestné odznaky Za zásluhy III. stupně a dvacet devět čestných odznaků Václava Morávka. Po generálu Adamovi předal vyznamenaným vojákům za město Kolín drobný dar starosta, Mgr. Vít Rakušan (foto) (foto) ....... Ve stejný čas jako předávání vyznamenání na radnici, tedy půl hodiny po poledni, začalo v místním Kině 99 promítání hraného televizního dokumentu režiséra Miloslava Kučery „Konec štábního kapitána Václava Morávka“, pro více jak dvě stovky studentů kolínských středních škol. Film uvedli a besedu po skončení promítání řídili, plukovník PhDr. Eduard Stehlík a ředitel kina Ivan Martinec. Většina přítomných studentů se pak zúčastnila i pietního aktu před Obchodní akademií. Zhruba od 12,30 hod byla již také na místě jednotka Čestné stráže Armády ČR. Pozvaní hosté a veřejnost se začala k budově Městského divadla a před Obchodní akademii scházet po 13. hodině. Někteří z význačných hostů pak dorazili opravdu krátce před 14. hodinou, kdy již byli účastníci připraveni na zahájení. Milé překvapení organizátorům připravil exministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, který se bez ohlášení na místě konání pietního aktu objevil po půl druhé.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 220 kB)Podium s významným účastníky pietního aktu
Na rozdíl od minulého roku, kdy před zahájením akce proběhl v Kolíně předprogram, při kterém moderátoři seznamovali procházející veřejnost s následujícími událostmi, zahrála letos před zahájením pietního aktu několik skladeb Městská hudba Františka Kmocha. Nikoliv ve 13,57 hod, ale s menším zpožděním byl pietní akt u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně zahájen úvodní fanfárou ze Slavnostní předehry 1868 od Bedřicha Smetany. Vzhledem ke zmíněnému zpoždění začátku akce, doslovně vlétly do úvodních slov moderátorů Dominiky Paškové a Zdeňka Junáka dvě stíhačky JAS-39 Gripen z 21. základny taktického letectva z Čáslavi, které tak potvrdily svojí přesnost, protože nad Kutnohorskou ulicí přelétly přesně ve 14,00 hod. Poté byli oběma moderátory představeni významní hosté. Předseda Senátu PČR Milan Štěch (foto), místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka (foto), 1. náměstek ministra obrany ČR Mgr. Daniel Koštoval (foto), Úřad vlády ČR zastupoval Mgr. Miroslav Hájek (foto). Dále byli přítomni: ředitel Diplomatického protokolu Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ing. Tomáš Pernický (foto), velvyslankyně Polské republiky Její excelence Grazyna Bernatowitz (foto), vojenský přidělenec Velvyslanectví Slovensko republiky generálmajor Ing. Milan Maxim (foto), náčelník Vojenské kanceláře prezidenta ČR, plukovník Ing. Zdeněk Jakůbek (foto), armádní generál v.z. Ing. Jiří Šedivý (foto), armádní generál v.z. Ing. Pavel Štefka (foto), generálmajor v.z. Ing. Hynek Blaško (foto), ředitel Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany ČR, brigádní generál Ing. Pavel Adam (foto), poslední žijící Československý parašutista vysazený do Protektorátu Čechy a Morava jako člen paraskupiny Platinum – Pewter, brigádní generál v.z. Jaroslav Klemeš (foto), velitel 4. brigády Rychlého nasazení Armády ČR plukovník gšt. Ing. Miroslav Hlaváč, velitel Hradní stráže plukovník Ing. Radim Studený, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, plukovník Mgr. Ivan Bílek, velitel Posádkového velitelství v Praze plukovník gšt. Ing. Pavel Kantor (foto), ředitel KVV Středočeského kraje, plukovník gšt. Ing. Miroslav Slivka (foto), ředitel KVV hlavního města Prahy, plukovník gšt. Ing. Petr Gajdoš (foto), poradce ministra obrany plukovník PhDr. Eduard Stehlík, velitel 44. lehkého motorizovaného praporu Armády ČR, podplukovník Ing. Jan Štěpánek, podplukovník Ing. Peter Hapala za 21. základnu taktického letectva z Čáslavi, nechyběli starostové Kolína a Lošan, Mgr. Vít Rakušan a Miroslav Jelínek (foto) a neteř Václava Morávka, pí Jaroslava Karbanová. Při představování nebylo samozřejmě zapomenuto ani na exministra zahraničních věcí ČR, pana Karla Schwarzenberga (foto). Z účasti na obou pietních aktech se letos omluvili velvyslanci i vojenští přidělenci USA, Britského království a SRN. Jako v letech minulých, ani v roce 2013 na pozvání nereagovala ambasáda Ruské federace. Z vážných rodinných důvodů do Kolína ani do Lošan letos nepřijely jejich stálé účastnice, dcera a vnučka generála Josefa Mašína, paní Zdena a slečna Sandra Mašínovy. Viditelně byli se svými americkými bojovými vozidly přítomni členové pražských Old Car Rangers, mezi nimiž se již tradičními účastníky obou pietních aktů stali pp. Jiří Cihlář a Milan Březina. Nechyběli ani členové kolínské skautské organizace.
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 44 kB)Letouny JAS-39 Grippen nad Kolínem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 59 kB)Letouny JAS-39 Grippen nad Kolínem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 224 kB)Městská hudba Františka Kmocha Kolín
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 247 kB)Vojáci Aktivních záloh Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 209 kB)Kolínští skauti u Morávkovy pamětní desky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 143 kB)Pražští Old Car Rangers
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 198 kB)Podium s významnými účastníky pietního aktu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 186 kB)Podium s významnými účastníky pietního aktu

Brigádní generál Jaroslav Klemeš, člen paraskupiny Platinum - PewterBrigádní generál Jaroslav Klemeš, člen paraskupiny Platinum - Pewter

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 141 kB)Poděkování plukovníkovi Ing. Pavlu Kantorovi
Po představení významných účastníků si na chvíli, ústy moderátorů, vzali slovo zástupci Společnosti Václava Morávka, pánové Pobříslo a Buřič. Ti pak, za mimořádně kvalitní spolupráci s Čestnou stráží Armády ČR a pražskou vojenskou posádkou, předali diplom a věcný dar veliteli Posádkového velitelství v Praze, plukovníkovi gšt. Ing. Pavlu Kantorovi, který závěrem letošního roku skončí svůj služební poměr v Armádě ČR. I na této webové stránce říkáme: pane plukovníku Kantore, moc a moc děkujeme!!! Spolupráce s Vámi byla skvělá!!!

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 192 kB)Pohled na pamětní desku Václava Morávka
Po položení věnců a květin k pamětní desce Václava Morávka, které za hudebního doprovodu Městské hudby Františka Kmocha pod taktovkou Miloslava Bulína provedli vojáci Čestné stráže Armády ČR, vystoupil s proslovem člen Společnosti Václava Morávka, Jiří Buřič (foto) (proslov). Ten ve svém vystoupení připomněl jména dvou zapomenutých bojovníků proti totalitním režimům 20. století, plukovníka letectva Miroslava Jiroudka a poručíka Josefa Masopusta, ze Zibohlav. Nutno zdůraznit, že na jejich osudy upozornila Společnost Václava Morávka neúnavná zibohlavská kronikářka, paní Jiřina Pospíšilová. Po tomto projevu přišla na řadu nejemotivnější část programu, četba jmen významných postav československého protinacistického a protikomunistického odboje do larga z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka, zakončená za zvuku zvonů z chrámu sv. Bartoloměje monumentálními tóny ze závěru 9. symfonie Ludwiga van Beethovena ....... Poté následoval blok proslovů. Jako první promluvil předseda Senátu PČR, Milan Štěch (foto) (proslov). U mikrofonu ho pak vystřídal ředitel Sekce rozvoje a plánování schopností Armády ČR, brigádní generál Ing. Pavel Adam (foto). Kolínský radní a velký skaut, Ing. Jan Hora (foto), v následujícím vystoupení připomněl válečný osud kolínského skauta a poté pilota Britského královského letectva, Františka Vaníčka (proslov). Na závěr bloku projevů promluvil starosta města, Mgr. Vít Rakušan (foto). Ve svém proslovu apeloval na hrdinství všedního dne. „Když se objeví velcí hrdinové, je už často pozdě. Důležité je, abychom si z Morávkova příběhu odnesli nejen připomínky pistolnických souboje a jiných zápletek, ale především jeho smysl pro svobodu“. Po proslovech se prostranstvím před budovou Obchodní akademie rozezněly z reproduktorů tóny skladby Johna Newtona z roku 1779 „Amazing grace,“ česky „Nesmírná vděčnost“. Závěrečná část této podmanivé hudby v podání symfonického orchestru holandského houslisty André Rieu a za doprovodu několika stovek skotských dudáků, byla proložena třemi čestnými salvami, vystřelenými střeleckou četou Čestné stráže Armády ČR (foto). V závěru celého programu zazněly v podání Městské hudby Františka Kmocha státní hymny Slovenské a České republiky.

Místní týdeník "Kolínský pres," který přinesl ve svém vydání ze dne 17. září 2013 článek redaktora Vladimíra Sládka s nadpisem "Pocta Morávkovi: generalita i senát," tak opět potvrdil, že je někdy více než úslužným, spíše však servilním radničním plátkem. V nevelkém článku není např. ani zmínka o organizátorech obou akcí nebo o jeich spolupracovnících, kteří se musí každoročně opravdu hodně ohánět, aby vše klaplo tak dobře, jako letos. Zato je tam odstavec pějící ódy na kolínského starostu Mgr. Víta Rakušana. Citace ...."Mezi několika řečníky měl nejvýraznější projev již tradičně kolínský starosta Vít Rakušan, kterého je podle některých pro komunální politiku škoda" .... Jak se to vezme. Některým jiným posluchačům se však na rozdíl od oslavných řádků Kolínského presu vybavují při některých Rakušanových řečnických pasážích verše ze známé písně Karla Kryla "Veličenstvo kat".

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 121 kB)Moderátorka Dominika Pašková
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 153 kB)Moderátor Zdeněk Junák
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 199 kB)Hovoří předseda Senátu Milan Štěch
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 193 kB)Hovoří kolínský radní a skaut, Ing. Jan Hora
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 203 kB)Kolínský starosta Mgr. Vít Rakušan při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 234 kB)Plukovník Pavel Vranský - ČSBS
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 172 kB)Pohled na sedící i stojící přítomné diváky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 148 kB)Poděkování plk. gšt. Ing. Pavlu Kantorovi
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 198 kB)Pánové Štěch a Sobotka a věnec Senátu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 229 kB)Mgr. Miroslav Hájek a věnec Úřadu vlády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 212 kB)Věnec min. obrany a gen. štábu Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 238 kB)Mgr. Daniel Koštoval a generál Pavel Adam
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 248 kB)Mgr. Pernický a věnec min. zahraničí
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 255 kB)Ing. Miroslav Jeník a plk. Ing. Zdeněk Jakůbek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 286 kB)Věnec Velvyslanectví Polské republiky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 234 kB)Polská Velvyslankyně Grazyna Bernatowitz
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 281 kB)Kytice Velvyslanectví Slovenské republiky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 175 kB)Generálmajor Milan Maxim Velvyslanectví SR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 151 kB)Starostové Kolína a Lošan upravují kytici
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 220 kB)Pplk. Hapala a kpt. Maruščák z Čáslavi
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 280 kB)Bronislava Adámková a Fr. Teplý KPV Kolín
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 214 kB)Petr Něnička z Vlkoše s manželkou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 197 kB)Exministr zahraničí Karel Schwarzenberg
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 267 kB)Karel Ludvík z Jindřichova Hradce s dcerou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 248 kB)Jar. Karbanová a Vl. Jelínek Spol. V. Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 204 kB)Jiri Buric upravuje kytici Josefa a Zdeny Mašínů
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 244 kB)Věnce a kytice pod pamětní deskou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 218 kB)Věnce a kytice pod pamětní deskou
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 189 kB)Střelecká četa Čestné stráže Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 196 kB)Střelecká četa Čestné stráže Armády ČR

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 225 kB)Památník Josefa Mašína s věnci a květinami
Po přesunu většiny z významných účastníků z Kolína do nedalekých Lošan, začal přesně v 16,00 hod druhý pietní akt u památníku místního rodáka, podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam. Po zahájení akce, představení významných účastníků a položení věnců a květin k památníku, promluvil jako první místopředseda Senátu PČR, MUDr. Přemysl Sobotka (foto) (proslov). Poté následoval proslov 1. náměstka ministra obrany ČR, Mgr. Daniela Koštovala (foto). V dalším proslovu připomněl pan Karel Ludvík z Jindřichova Hradce (foto) život dnes již zapomenuté, avšak významné pomocnice protinacistické odbojové skupiny Tří králů, paní Marie Magdy Rezkové (proslov). Se závěrečným projevem pak vystoupil lošanský starosta, Miroslav Jelínek (foto), který vedle protinacistického odboje Josefa Mašína, připomněl i jeho působení v období 1. světové války v Československých legiích v Rusku. V závěrečné části pietního aktu zazněla i zde, stejně jako v Kolíně, reprodukovaná skladba Johna Newtona „Amazing grace“ s třemi salvami vojenské střelecké čety Čestné stráže Armády ČR. Pietní akt byl pak ukončen státními hymnami Slovenské a České republiky. I v Lošanech hymny zahrála Městská hudba Františka Kmocha z Kolína. Všichni účastníci se jistě rozcházeli spokojeni a s vědomím, že příští pietní akty u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně a u památníku Josefa Mašína v Lošanech se uskuteční v pondělí 8. září 2014!!!

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 231 kB)Vojáci Čestné stráže Armády ČR a věnce
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 203 kB)Generál Jaroslav Klemeš a Jiří Dibelka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 162 kB)pp. Štěch, Schwarzenberg a Jelínek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 196 kB)Neteř V. Morávka, J. Karbanová uprostřed
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 225 kB)Městská hudba Františka Kmocha v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 181 kB)Dirigent Měst. hudby Fr. Kmocha, Miloslav Bulín
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 162 kB)Významní účastníci v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 161 kB)Věnec Senátu Parlamentu ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 236 kB)Mgr. Miroslav Hájek a věnec Úřadu vlády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 227 kB)Plukovníci Jakůbek a Studený Pražský Hrad
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 227 kB)Generál Ing. Milan Maxim, velvyslanectví SR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 219 kB)Starostové pp. Rakušan a Jelínek
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 228 kB)Karel Schwarzenberg
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 269 kB)Uprostřed stojí brig. generál Jaroslav Klemeš
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 173 kB)Členové Old Car Rangers z Prahy
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 156 kB)Kytice Společnosti Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 202 kB)Kytice Josefa a Zdeny Mašínových
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 239 kB)Věnce a kytice u památníku Josefa Mašína
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 109 kB)V Lošanech hovoří MUDr. Přemysl Sobotka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 120 kB)Proslov Mgr. Daniela Koštovala
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 154 kB)Karel Ludvík hovoří o Marii Magdě Rezkové
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 121 kB)Závěrečný proslov Miroslava Jelínka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 127 kB)Významní účastníci v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 165 kB)Přítomná veřejnost na akci v Lošanech
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 215 kB)Střelelecká četa Čestné stráže Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 192 kB)Střelba čestných salv do Amazing grace
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 222 kB)Významní účastníci při státních hymnách
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 167 kB)Generál Klemeš při státních hymnách
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 183 kB)Plukovník Ing. Zdeněk Jakůbek při hymnách
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 178 kB)Plukovník Ing. Radim Studený při hymnách

Brigádní generál Jaroslav Klemeš v rozhovoru s MUDr. Přemyslem SobotkouBrigádní generál Jaroslav Klemeš v rozhovoru s MUDr. Přemyslem Sobotkou


DALŠÍ FOTOGRAFIE
(foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto)osmrtnic livno
smrtovnice
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci