www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek


10.03.2014 (18:36)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 318 kB)Pomník Václava Morávka v Praze Dejvicích
Letos to bude již 72 let, které 21. března uplynou od doby, kdy v parčíku u Prašného mostu v Praze ukončily výstřely z pistolí několika gestapáků život národního hrdiny Československého protinacistického odboje, kolínského rodáka, štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam. Stejně tak jako v letech předchozích, bude i letošní výročí jeho hrdinské smrti připomenuto, a to i za účasti delegace stejnojmenné kolínské společnosti, ve čtvrtek 20. března od 15,00 hod pietní vzpomínkou v kasárnách Posádkového velitelství v Čínské ulici v Praze Dejvicích, kde je Morávkův pomník přechodně umístěn. Zcela určitě bude letošní vzpomínka v těchto kasárnách poslední, protože v létě se zmíněný pomník Václava Morávka vrátí zpět k Prašnému mostu, i když na jiné místo, než původně stál. Je to způsobeno výraznými terénními úpravami, spojenými s budováním nového Prašného mostu a tunelu Blanka. Nádvoří Posádkového velitelství v Praze však nezůstane po přemístění Morávkova pomníku prázdné. Pravděpodobně v září 2014 zde bude odhalen pomník armádnímu generálovi Tomáši Sedláčkovi, kterého jsme měli tu čest přivítat v Kolíně v září 2011. Společnost Václava Morávka přispěla na pořízení tohoto pomníku finanční částkou, zaslanou na transparentní účet příslušného občanského sdružení při pražské vojenské posádce.
Rolex Replica

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 108 kB)Znak paraskupiny Carbon
Jak už se také stalo zvykem, není účast na pražské vzpomínce jedinou jarní aktivitou společnosti. Ve spolupráci s městem Uherský Ostroh, Kulturně historickou společností Bohuslavice a Armádou ČR, připravuje Společnost Václava Morávka Vzpomínkovou slavnost k 70. výročí vysazení paraskupiny Carbon a dalších na území někdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Tato akce se bude konat v sobotu 5. dubna 2014 od 13,30 hod před budovou uhersko ostrožského zámku. Organizátoři do tohoto moravského města pozvali čelné představitele politického a společenského života nejen České, ale i Slovenské republiky. Stejně tak jsou pozváni i vysocí představitelé Armády ČR, Ozbrojených sil SR a v neposlední řadě i velvyslanci a vojenští přidělenci několika zahraničních ambasád. Společnost Václava Morávka navrhla při přípravě této akce na in memoriam povýšení dva členy paraskupiny Carbon, Františka Kobzíka a Josefa Vance a jednoho člena paraskupiny Embassy. Karol Mladý, velitel posledně jmenované skupiny, byl již ministrem obrany Slovenské republiky, panem Martinem Glváčem, povýšen do hodnosti nadporučíka in memoriam. Obdobně bylo kolínskou společností navrženo několik členů odbojové protinacistické skupiny Carbon Bohuslavice, založené velitelem stejnojmenného výsadku, Františkem Bogatajem, na udělení rezortního vyznamenání Ministerstva obrany ČR „Kříž obrany státu“ in memoriam. Jedná se o Antonína Máčela, plukovníka Pavla Svobodu a poručíka kanadského letectva Vernona Jamese Bastabla. Stručná historie paraskupin Carbon a Embassy je umístěna v článcích výše.

PROGRAM VZPOMÍNKOVÉ SLAVNOSTI K 70. VÝROČÍ VYSAZENÍ PARASKUPIN CARBON A DALŠÍCH NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA.
SOBOTA 5. DUBNA 2014 OD 13,30 HOD V UHERSKÉM OSTROHU

12,30 – 13,20 - shromáždění účastníků na městském úřadě (budova zámku)
13,20 – 13,27 - přesun účastníků na místo konání pietního aktu před budovu
městského úřadu
13,27 – 13,35 - úvodní slovo moderátorů, přelet bojových letounů Armády ČR a
představení účastníků
13,35 – 13,45 - hlavní proslovy – plk. PhDr. Eduard Stehlík a PhDr. Lubor Nedbal
13,45 – 13,47 - odhalení pamětní desky paraskupiny Carbon
13,47 – 13,49 - seřazení účastníků před aktem pokládání věnců a květin
13,49 – 14,05 - vlastní akt pokládání věnců a květin
14,05 – 14,15 - jmenování, povýšení, udělení vyznamenání
14,15 – 14,22 - pietní čtení jmen aktivních účastníků protinacistického odboje,
hudební doprovod úvod 2. věty 9. symfonie Antonína Dvořáka Z Nového světa a závěr 9. symfonie Ludwiga van Beethovena
14,22 – 14,45 - proslovy: ........ budou upřesněny podle potvrzených účastí
14,45 – 14,55 - reprodukovaně „Amazing grace“ s třemi salvami vojáků čestné stráže Armády ČR a státní hymny Slovenské a České republiky
15,00 - prohlídka výstavy o paraskupině Carbon v galerii městského úřadu.

Pozvolna také začínají přípravy na letošní pietní akty u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně a u památníku Josefa Mašína v Lošanech. Obě akce se budou konat v pondělí 8. září 2014, v Kolíně od 14,00 a v Lošanech od 16,00 hod.
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci