www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Tři králové
29.04.2018 (16:45)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Lošany 28. dubna 2018

Již na podzim loňského roku, poté, co Okresní soud v Kolíně rozhodl o navrácení lošanského majetku zpět do vlastnictví rodiny Mašínů, nabídl dopisem (zde) kladenský Spolek pro zachování odkazu českého odboje, jehož předsedkyní je Mgr. Gabriela Havlůjová, pomoc formou pracovní brigády při úklidu nepořádku, přesněji pak bordelu, nashromážděného za desítky let socialistického hospodaření na pozemcích sousedících s někdejší obytnou budovou statku, která je i místem, kde se 26. srpna 1896 narodil čes... »»»


26.03.2018 (22:33)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Výročí hrdinské smrti Václava Morávka

Ve středu, dne 21. března 2018, uplynulo již 76 let od hrdinské smrti štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, když v Praze u Prašného mostu svedl svůj poslední boj s několika příslušníky pražského gestapa. Tento střet byl důsledkem Morávkova rozhodnutí pokusit se vyrvat z gestapáckých spárů svého druha v protinacistickém odboji, před několika minutami u střešovické vozovny zatčeného Václava Řeháka, řečeného Fešáka. Toho gestapáci Fleischer, Kowalski a další přiváděli ... »»»


19.05.2017 (21:08)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Mašínova pamětní deska odhalena!

V pondělí dne 15. května 2017, se cca stovka lidí stala účastníky odhalení pamětní desky podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, na budově č. 1238/19 v Čiklově ulici v Praze 4 – Nuslích. Otázku, proč právě na této budově, zodpovídají některé předchozí články na této webové adrese. Mají nadpisy „Iniciativa Společnosti Václava Morávka a Spolku Pocta Mašínům pro rok 2017“ a „Čiklova ulice (Pod Terebkou) 1238/19.“ Vlastnímu odhalení pamětní desky předcházela několika měsíční činnost ... »»»


04.04.2016 (11:18)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

74. výročí hrdinské smrti Václava Morávka

Se zpožděním, ale přeci jenom, zveřejňuji několik psaných řádků a necelou dvacítku fotografií z letošních vzpomínkových akcí, které připomněly již 74. výročí hrdinské smrti štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam. Jeho život vyhasl po přestřelce s několika příslušníky pražského gestapa v blízkosti Prašného mostu v Praze Dejvicích, dne 21. března 1942 ........ Letošní vzpomínce, která se konala v pátek 18. března 2016 od 15,00 hod u Morávkova pomníku v parku u Prašného ... »»»


22.03.2015 (16:55)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Pietní akt u Prašného mostu 2015

Letošního 21. března uplynulo již 73 let od hrdinské smrti štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam. Toho prvého jarního dne roku 1942 padl Václav Morávek se zbraní v ruce v boji s nepřítelem v blízkosti Prašného mostu v Praze Dejvicích. Nepřítelem mu bylo několik členů pražského gestapa, v čele se smutně proslulým Oskarem Fleischerem. Poslední boj Václava Morávka přesně popsal ve své knize „Muž proti okupaci“ historik Mgr. Vilém Čermák (foto). Pravdivě jej také zachyti... »»»


06.09.2014 (22:17)
Ilustrační foto [titulka1.jpg]

Pomník Václava Morávka na novém místě

Dne 25. srpna 2008 jsem v článku s názvem „Památník Václava Morávka v Praze,“ který je umístěn na tomto webu napsal: ............ Pražan nebo návštěvník našeho hlavního města, který se v těchto dnech rozhodne zajít k Prašnému mostu v Praze Dejvicích a položit zde květiny nebo jen v úctě postát u památníku štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, bude zklamán. Nevelký kamenný památník, který byl na místo, kde Václav Morávek 21. března 1942 padl, instalován zhruba v polo... »»»


13.04.2013 (15:06)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Jindřichův Hradec 6. dubna 2013

Během loňského pietního aktu u památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam v Lošanech, vystoupil jako jeden z řečníků předseda Jednoty Československé obce legionářské (ČSOL) v Jindřichově Hradci, Karel Ludvík s proslovem (foto), ve kterém přítomným osvětlil a připomněl osudy radisty skupiny Tří králů, tehdy téměř zapomenutého hrdiny československého protinacistického odboje, četaře Františka Peltána, rodáka z Jindřichova Hradce. Protože jedním z motivů činnosti kolínské Spol... »»»


04.12.2012 (09:00)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

František Peltán - čtvrtý ze "Tří králů"

Ve Zbuzanech, městské části Jindřichova Hradce, v ulici 9. května stojí nenápadný domek, na jehož stěně je pamětní deska s nápisem: „V TOMTO DOMĚ SE DNE 1. 4. 1913 NARODIL FRANTIŠEK PELTAN, ČLEN VOJENSKÉ ORGANIZACE OBRANA NÁRODA, OPERÁTOR VYSÍLAČKY SPARTA II. ZEMŘEL PO BOJI S GESTAPEM 20. 7. 1942“. Každý rok 8. května se zde u příležitosti ukončení 2. světové války scházejí zastupitelé města Jindřichův Hradec, zástupci vojenské posádky, členové Československé obce legionářské, Svazu bojovn... »»»


07.09.2012 (16:55)
Ilustrační foto [titulka.jpg]

Čestné občanství Městské části Praha 6

V úterý, dne 4. září 2012, udělila starostka Městské části Praha 6 Marie Kousalíková při slavnostním shromáždění v Tereziánském sále Břevnovského kláštera sv. Markéty čestná občanství této městské části protinacistické odbojové skupině Tří králů. Podplukovníkovi Josefu Balabánovi, generálmajorovi in memoriam, podplukovníkovi Josefu Mašínovi, generálmajorovi in memoriam a štábnímu kapitánovi Václavu Morávkovi, brigádnímu generálovi in memoriam. Za Josefa Balabána převzal čestné občanství jeho pra... »»»