26.10.2007 (16:41)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 637 kB)Památník s položenými věnci a květinami na vřesovické návsi
Překrásné podzimní dopoledne v sobotu 22. září 2007, které spíš připomínalo jasný a slunný letní den, přivítalo stovky účastníků pietního aktu u památníku obětem světových válek minulého století ve Vřesovicích, mezi kterými byla v tento den zvýrazněna a podtržena jména hrdinných rodin Pechalů a Žižlavských. Vrcholila tím také více jak 18 měsíců trvající činnost přípravného výboru nejen této akce, ale i následného aktu odhalení pamětní desky nadporučíka, in memoriam štábního kapitána Československé armády a velitele paraskupiny Zinc Oldřicha Pechala na budově Klvaňova gymnázia v Kyjově. Aktivními členy přípravného výboru,Replica Watches kterému předsedal Pavel Pobříslo, jinak předseda Společnosti Václava Morávka v Kolíně, byli : starostka obce Vřesovice Hana Výstupová, místostarostové města Kyjov František Kouřil a Antonín Kuchař, místostarosta obce Vřesovice Ladislav Kozák, vedoucí odboru školství a kultury městského úřadu v Kyjově PaedDr. Ilona Pecháčková, pracovník odboru školství a kultury Mgr. Martin Půček, předseda Kulturně-historické společnosti Bohuslavice Ing. Přemysl Máčel, členové této společnosti, historik PhDr. Lubor Nedbal a Pavel Severín, major. Ing. Pavel Vinkler z KVV Jihomoravského kraje, ředitelka Klvaňova gymnázia v Kyjově Mgr. Renáta Soukalová, římskokatolický farář z Kyjova P. Josef Lambor, zástupci Generálního štábu Armády ČR plukovník Ing. Miroslav Mana a plukovník Ing. Zdeněk Slovák a konečně pánové Velebný a Pažourek z Vojenského historického spolku ze Zlína. Městu Kyjov a obci Vřesovice se podařilo ve spolupráci s přípravným výborem získat na krytí obou akcí finanční prostředky z kulturních grantů a přípravnému výboru samotnému, pak významný sponzorský dar od a. s. Metrostav Praha, který pokryl většinu nákladů na výrobu a instalaci pamětní desky Oldřicha Pechala. Tuto pamětní desku zhotovil akademický sochař Radomír Vavruša z Brna na základě ideového návrhu brněnského grafika Julia Malečka, jemuž náleží plné autorství znaku na pamětní desce.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 510 kB)Neteř Oldřicha Pechala Jiřina Vaculíková, starostka obce Vřesovice Hana Výstupová a místostarosta Ladislav Kozák.
Tak tedy přesně v prosluněné sobotní poledne 22. září 2007 vydal velící důstojník čestné jednotky Armády ČR rozkaz k zahájení aktu kladení věnců a květin k památníku obětem válek 20. století na Vřesovické návsi. Za zvuků smutečních pochodů hraných Posádkovou hudbou Armády ČR v Táboře (foto), postupně kladli prostřednictvím vojáků čestné jednotky Armády ČR k památníku své věnce a květiny : náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, generálmajor Ing. Ivo Zbořil (foto), místopředseda Senátu Parlamentu ČR MVDr. Jiří Liška spolu s dalším senátorem Ing. Josefem Vaculíkem (foto) a senátorkou MUDr. Alenou Venhodovou (foto), poslanci Parlamentu ČR, Ing. arch. Václav Mencl a Ing. Michael Hrbata, náměstek ministryně obrany ČR, Ing. František Padělek (foto), vrchní ředitel kabinetu ministryně školství, Mgr. Petr Roupec (foto), zástupce velitele Společných sil Armády ČR, generálmajor Ing. Hynek Blaško, zástupce velitele Vzdušných sil Armády ČR, plukovník Ing. Jiří Sikora (foto), ředitel KVV Jihomoravského kraje, plukovník Ing. Pavel Kantor (foto), starosta města Kolín Jiří Buřič a předseda Společnosti Václava Morávka v Kolíně Pavel Pobříslo (foto), starosta a místostarosta města Kyjov, Mgr. František Lukl a Antonín Kuchař (foto), starostka a místostarosta obce Vřesovice, Hana Výstupová a Ladislav Kozák v doprovodu neteře Oldřicha Pechala, Jiřiny Vaculíkové, starosta města Koryčany, Ing. Miroslav Máčel v doprovodu dnes téměř devadesátiletého pana Rudolfa Berky, syna Rudolfa Berky staršího z Blišic u Koryčan, který v roce 1942 Oldřicha Pechala cca deset dnů ukrýval (foto) a řada dalších, mezi kterými byla např. i delegace Českého svazu bojovníků za svobodu z Kyjova, vedená Ing. Vladimírem Rajdou. K velkému zklamání organizátorů byl jak vřesovický, tak kyjovský akt zcela a neomluvitelně ignorován Jihomoravským krajem (dopis zde).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 420 kB)Parašutista Aeroklubu Kolín při seskoku na vřesovickou náves.
Poté se ujal slova moderátor pietního aktu, herec Městského divadla v Brně Zdeněk Junák (foto), který, jak již bylo uvedeno výše, stovkám přítomné veřejnosti představil významné účastníky (foto) a poté všechny přítomné vyzval k symbolické minutě ticha. Ta byla ukončena skladbou Johna Newtona „Amazing grace“, v českém překladu „Nesmírná vděčnost“, v podání skotského dudáckého bandu Miroslava Angera z Prahy. Podmanivé zvuky skotských dud byly nadto proloženy třemi čestnými salvami, vystřelenými četou Vojenského historického spolku ze Zlína (foto) (foto). Následně pronesli projevy náměstek ministryně obrany, Ing. František Padělek (foto), zástupce velitele Společných sil Armády ČR, generálmajor Ing. Hynek Blaško (foto) a starostka Vřesovic, Hana Výstupová (foto). Po státních hymnách Slovenské a České republiky následoval, s několika minutovým zpožděním, závěrečný avšak velmi atraktivní a očekávaný seskok tří parašutistů Aeroklubu Kolín (foto), kteří ke své akci startovali z letiště v Kunovicích. Naprosto zásadním způsobem se navzdory nejednomu problému o provedení seskoku kolínských parašutistů na vřesovickou náves zasloužil člen jak již zmiňovaného aeroklubu, tak i Společnosti Václava Morávka v Kolíně, pan Vladimír Jelínek. Seskok parašutistů, pánů Václava Myšky, Luboše Ryčla a Karla Hartiga, kteří se snášeli k zemi s vlajkami ČR, EU a obce Vřesovice, proběhl bezchybně a naprosto ukázkově (foto) (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 440 kB)Starosta Kyjova Mgr. František Lukl při projevu před již odhalenou pamětní deskou.
Po přesunu všech aktivních i pasivních účastníků z Vřesovic do Kyjova, pro veřejnost byly k dispozici autobusy, koncertovala pro přítomné před Klavaňovým gymnáziem v Kyjově jak Posádková hudba Armády ČR z Tábora, tak skotský dudácký band Miroslava Angera z Prahy. Těsně před 14,00 hod nastoupila vedle symbolicky zahalené pamětní desky Oldřicha Pechala četa vojáků čestné jednotky Armády ČR se zbraněmi a státní vlajkou (foto). Přesně ve 14,01 hod prolétly nad Kyjovem dva bojové letouny Armády ČR JAS 39 Gripen z 21. základny taktického letectva v Čáslavi, čímž byl nejen zahájen odpolední slavnostní akt odhalení pamětní desky Oldřichu Pechalovi, nýbrž tak i Vzdušné síly Armády ČR vzdaly čest všem obětem kyjovské heydrichiády. Po představení významných účastníků slavnostního aktu moderátorem Zdeňkem Junákem, se ujal slova člen Kulturně-historické společnosti Bohuslavice a historik, PhDr. Lubor Nedbal, který přítomné seznámil s hlavními body života a hrdinného boje Oldřicha Pechala i jeho spolupracovníků proti nacistickým okupantům (foto). Zde je nutné se zmínit o existenci publikace PhDr. Lubora Nedbala s názvem "Voják, vlastenec a národní hrdina, štábní kapitán pěchoty Oldřich Pechal", kterou k zářijovým pietním aktům vydala obec Vřesovice (foto). Poté si Zdeněk Junák přizval k mikrofonu kolegyni Lubomíru Sonkovou a ve velmi emotivní atmosféře, podbarvené skvostnou hudbou 2. věty, Larga, z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a údery zvonu z kaple sv. Josefa, přečetli střídavě 33 jmen obětí kyjovské heydrichiády (foto) (video). Mezi přítomnými bylo jen velmi málo těch, kteří se v těchto chvílích ubránili dojetí a slzám. Následně vyzval Zdeněk Junák místopředsedu Senátu Parlamentu ČR, MVDr. Jiřího Lišku a starostu Kyjova, Mgr. Františka Lukla k odhalení pamětní desky (foto), které bylo provedeno za zvuků fanfáry, zahrané Posádkovou hudbou Armády ČR z Tábora. Stejně jako ve Vřesovicích, následovala i zde v Kyjově symbolická minuta ticha, zakončená skotským dudáckým bandem Miroslava Angera z Prahy, který i zde zahrál skladbu Johna Newtona z roku 1772 s názvem „Amazing grace“, kterou četa Vojenského historického spolku ze Zlína proložila třemi čestnými salvami. Po proslovech místopředsedy Senátu, MVDr. Jiřího Lišky (foto) (celé znění zde) a starosty Kyjova, Mgr. Františka Lukla (celé znění zde), byla zhruba ve 14,45 hod oficiální část programu zakončena státními hymnami Slovenské a České republiky.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 353 kB)Arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner a kyjovský farář P. Josef Lambor při mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Půl hodiny po skončení programu před Klavaňovým gymnáziem, tedy v 15,15 hod začala za hojné účasti veřejnosti v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše svatá za oběti kyjovské heydrichiády, kterou celebroval arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Bosco Graubner. Koncelebranty této mše byli kyjovský farář P. Josef Lambor a farář ze Ždánic, P. Michael Špaček. Osobní účast nejvyššího moravského duchovního Jana Graubnera jasně vyjádřila sounáležitost římskokatolické církve nejen s obětmi, ale i s celým československým protinacistickým odbojem a ostře tak kontrastovala s existencí trapného faktu neúčasti zástupců „světské“ moci z úrovně Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Poslední událostí sobotního kyjovského programu byla vernisáž (foto) tématické výstavy Kulturně-historické společnosti Bohuslavice v radniční galerii budovy městského úřadu, věnovaná Oldřichu Pechalovi a jeho druhům ze skupiny Zinc, stejně tak jako řadě Pechalových spolubojovníků z Kyjova, Koryčan, Ždánic a dalších měst a obcí dnešního kyjovského regionu. Po úvodních proslovech místostarosty Kyjova Antonína Kuchaře, PhDr. Lubora Nedbala a předsedy bohuslavické společnosti, Ing. Přemysla Máčela (foto) (celé znění zde), si výstavu kromě hostů předchozího oficiálního programu, prohlédlo i mnoho dalších návštěvníků (foto)(foto).

Skončil tak den, kterým si autor tohoto článku a iniciátor celé akce nesplnil žádný sen, jak je dnes zvyklostí říkat, nýbrž přispěním celé řady dalších lidí a organizací splatil malou část dluhu, který nejen on, ale i my všichni máme k našemu protinacistickému odboji. Pro nás i pro budoucí generace platí věty, které jsou napsány v kamenném zrcadle na zahradě tzv. Singerovy vily v Klatovech a které jsou určeny obětem tamní nacistické zvůle ……oloupeným o život i o smrt, padlým a obětem tohoto města. Budeme věčně Vám splácet dluh …… Mělo-li by dalším splácením tohoto dluhu být např. opakování vřesovického a kyjovského pietního aktu nebo cokoliv jiného, co by připomínalo hrdiny a děje protinacistického odboje v regionu Jižní Moravy, a že jich nebylo málo, je Společnost Václava Morávka v Kolíně vždy připravena k aktivní spolupráci.
Pavel Pobříslo