12.09.2014 (08:53)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 230 kB)Prostor před Obchodní akademií v Kolíně
Začátek psaní je tradiční, tj. počítá se. Letošní pietní akt u kolínské pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, byl v pořadí již jedenáctý a u lošanského památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, pak byla letošní vzpomínka, organizovaná, stejně jako ta kolínská, Společností Václava Morávka, městem Kolín, obcí Lošany a Armádou ČR, jubilejní – desátá. Tradičně nám,Richard Mille Replica organizátorům, přálo i počasí. V Kolíně bylo slunečno a velké teplo s minimem možností schovat se do stínu. S vděkem zde byly přijaty sodovky, rozlité do kelímků a roznášené mezi hosty, hudebníky i vojáky Aktivních záloh, které organizátorům bezplatně poskytla kolínská sodovkárna Koli, rodinná firma Vavrušků. I v Lošanech bylo teplo, nicméně zde je dostatek přírodního stínu a slunce po čtvrté hodině odpolední již ztrácí na intenzitě, nemluvě o tom, že bylo několikrát překryto mraky. Liják, přívalový déšť, nebo jak to nazvat, se nad Kolínem a jeho okolím snesl okolo šesté hodiny večerní. Tento fakt opět probudil úvahy organizátorů ze Společnosti Václava Morávka o nutnosti přípravy tzv. „mokrého“ programu pietního aktu. Ten by se v případě pondělní (8. září) dešťové pohromy mohl konat jen v Kolíně, pravděpodobně v Městském divadle .......... Zorganizování a zajištění obou akcí představovalo celoroční práci, jejíž intenzita zesiluje a kulminuje v letních měsících. Bez jakýchkoli problémů jsme jednali s novým velitelem Posádkového velitelství v Praze, plukovníkem gšt. Ing. Milanem Virtem i s velitelem 21. základny taktického letectva v Čáslavi, plukovníkem gšt. Ing. Petrem Hromkem. Oficiálně jsme požádali ministra obrany ČR o umožnění přeletu bojových letounů nad Kolínem při zahájení prvního pietního aktu. Ač jsme poté obdrželi dopis, podepsaný náčelníkem Generálního štábu Armády ČR, armádním generálem Ing. Petrem Pavlem s tím, že při zahájení kolínské akce přeletí nad městem dvě stíhačky JAS-39 Gripen, letěly nakonec „jen“ bojové letouny L159 ALCA. Zástupce čáslavské základny nám tuto změnu zdůvodnil velkou vytížeností Gripenů na letecké přehlídce CIAF v Hradci Králové i na probíhajícím leteckém cvičení armád Severoatlantické aliance v ČR. Nicméně autor těchto řádků si přesto myslí, že rozhodnutí náčelníka Generálního štábu Armády ČR by mělo platit .......... Stejně jako v letech předchozích, bylo i letos rozesláno více jak 200 ks informativně i oficiálně zvacích dopisů. Díky kartě České pošty byly dopisy odeslány se slevou a bez nutnosti domácího lepení známek na každou obálku. Spolehlivě, ostatně jako vždy v letech předchozích, fungovala spolupráce s firmami DORS studio a BOOM tisk při zhotovení návrhu a vytištění plakátů. Ty pak byly vylepeny na všechny kolínské plakátovací plochy od 24. srpna 2014 (foto) (foto). Mimo to byly vyvěšeny v některých kolínských obchodech, restauracích, kulturních zařízeních a v neposlední řadě i v Lošanech a okolních obcích.
swiss replica watches

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 200 kB)Podium s významnými účastníky a moderátoři
V neděli 7. září bylo zaměstnanci Městského divadla v Kolíně postaveno před budovou Obchodní akademie, na rozdíl od předchozích let, rozšířené podium a látkovými pruhy v kolínských barvách bylo vyzdobeno průčelí budovy (foto) (foto) (foto). Rozšířené podium proto, že na něj v pondělí 8. září byly pro významné účastníky rozestavěny umělohmotné židle, opatřené jmenovkami. V pondělí dopoledne pak před budovu akademie instalovali zaměstnanci firmy AVE Kolín plošinu a několik desítek židlí pro starší a méně pohyblivé účastníky vzpomínkové akce. Od 11,30 hod začali v městském divadle zkoušet moderátoři, Dominika Pašková a Pavel Novotný, čtení některých pasáží scénáře, kde se mluvené slovo setkává s hudbou .......... Od 12,00 hod začalo v místním Kině 99 promítání třetího dílu televizního dokumentu režiséra Petra Hviždě „Stínoví vojáci,“ s názvem „Dvojí fronta.“ Promítání bylo přítomno více jak dvě stě studentů kolínských středních škol. Spolu s ředitelem kina Ivanem Martincem, film uvedl jeho odborný poradce a významný spolupracovník dnes již zesnulého režiséra Hviždě, PhDr. Jan Břečka z Moravského zemského muzea v Brně. Většina přítomných studentů se pak zúčastnila i pietního aktu před Obchodní akademií. Ve 12,30 hod začala v obřadní síni kolínské radnice akce, při které předal ředitel Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany ČR, brigádní generál Ing. Pavel Adam, vybraným vojákům Aktivních záloh Armády ČR čestné odznaky štábního kapitána Václava Morávka za jejich významný podíl a zásluhy na rozvoji této armádní složky (foto) (foto) (foto). Pozvaní hosté a veřejnost se začala k budově Městského divadla a před Obchodní akademii scházet po 13. hodině. Někteří z význačných hostů pak dorazili opravdu krátce před 14. hodinou, kdy již bylo vše připraveno k zahájení.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 237 kB)Věnce a kytice pod pamětní deskou
Po tradičním krátkém koncertu Městské hudby Františka Kmocha pod taktovkou Miloslava Bulína, úvodní fanfáře (Bedřich Smetana: Slavnostní předehra 1868 C dur) a již výše zmíněném přeletu bojových letounů L159 na Kolínem, byli oběma moderátory představeni významní hosté. Předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka, senátoři Parlamentu ČR PhDr. Tomáš Grulich a MUDr. Pavel Lebeda, vedoucí úřadu vlády ČR Ing. Pavel Dvořák, náměstek ministra obrany ČR Ing. Tomáš Kuchta. Vojenskou kancelář prezidenta ČR zastupoval plukovník Ing. Petr Cupák a Ministerstvo zahraničních věcí ČR, zástupce ředitelky Diplomatického protokolu, JUDr. Jan Čížek. Dále byli přítomni: ředitel Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany ČR, brigádní generál Ing. Pavel Adam, Velvyslanec Slovenské republiky, Jeho excelence Peter Weiss, přidělenec obrany Velvyslanectví SR, plukovník gšt. Ing. Peter Goceliak, tajemník politické sekce Velvyslanectví USA Shane Siegel, rada Velvyslanectví Polské republiky Izabella Wollejko Chwastowicz, armádní generálové v.z. Ing. Jiří Šedivý a Ing. Pavel Štefka, generálmajor v.z. Ing. Hynek Blaško, poslední žijící Československý parašutista vysazený do Protektorátu Čechy a Morava jako člen paraskupiny Platinum, generálmajor v.z. Jaroslav Klemeš, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, plukovník Ing. Jaroslav Vodička, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, plukovník Mgr. Ivan Bílek, ředitel Odboru válečných veteránů Ministerstva obrany ČR, plukovník Ing. Eduard Stehlík, velitel Posádkového velitelství v Praze plukovník gšt. Ing. Milan Virt, ředitel KVV Středočeského kraje, plukovník gšt. Ing. Miroslav Slivka, ředitel KVV hlavního města Prahy, plukovník gšt. Ing. Petr Gajdoš, velitel 44. lehkého motorizovaného praporu Armády ČR, podplukovník Ing. Jan Štěpánek, velitel 43. výsadkového praporu, podplukovník Ing. Robert Dziak a velitel 74. lehkého motorizovaného praporu, podplukovník Ing. Petr Svoboda. 21. základnu taktického letectva z Čáslavi zastupovali: podplukovník Ing. Peter Hapala a kapitán Tomáš Maruščák, nechyběli starostové Kolína a Lošan, Mgr. Vít Rakušan a Miroslav Jelínek, dcera a vnučka generála Josefa Mašína, paní Zdena a slečna Sandy Mašínovy a neteř Václava Morávka, paní Jaroslava Karbanová. Přehlédnout se nedal ani Milan Březina z pražského Old Car Rangers Clubu, se svým vojenským Jeepem v uniformě a ve stylu americké armády z bojů 2. světové války v Evropě.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 144 kB)Podium s významnými účastníky
Po položení věnců a květin k pamětní desce Václava Morávka, které za hudebního doprovodu Městské hudby Františka Kmocha pod taktovkou Miloslava Bulína provedli vojáci Čestné stráže Armády ČR, vystoupil na požádání Společnosti Václava Morávka s proslovem na téma Josef Balabán a Josef Mašín v době 1. světové války, plukovník PhDr. Eduard Stehlík (foto) (foto). Pan plukovník, ostatně jako vždy, pronesl brilantní proslov z patra, tedy bez použití jakýchkoliv poznámek. Ještě poznámka k pokládání věnců a květin. Organizátoři se letos rozhodli, že v minulosti tuto anonymní část programu oživí čtením jmen a organizací, spolků apod. těch, kteří věnec nebo květiny právě pokládají. Organizačně to bylo velmi náročné, ale až na drobné nepřesnosti to celkem vyšlo. Pravděpodobně to zařadíme i do příštího ročníku .......... Po projevu plukovníka Stehlíka přišla na řadu četba jmen významných postav československého protinacistického a protikomunistického odboje do larga z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka, doprovázená zvony z chrámu sv. Bartoloměje a zakončená monumentálními tóny ze závěru 9. symfonie Ludwiga van Beethovena .......... Poté následoval blok proslovů. Jako první promluvil předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček (foto), kterého pak u mikrofonu vystřídal místopředseda Senátu PČR,MUDr. Přemysl Sobotka (foto). Následovaly proslovy náměstka ministra obrany ČR, Ing. Tomáše Kuchty (foto) a Velvyslance Slovenské republiky, Jeho excelence Petera Weisse (proslov) (foto). V závěrečné části proslovů vystoupili kolínský radní Ing. Jan Hora (foto), který připomněl smutné životní osudy kolínské podnikatelské rodiny Kasparidesů (proslov), příbuzná parašutisty Jana Kubiše JUDr. Dagmar Raupachová (foto) a jako poslední vystoupil kolínský starosta, Mgr. Vít Rakušan (foto). Pan starosta, stejně jako plukovník Stehlík, pronesl svojí řeč bez papírů, z patra. Poté se prostranstvím před budovou Obchodní akademie rozezněly z reproduktorů tóny skladby Johna Newtona z roku 1779 „Amazing grace,“ česky „Nesmírná vděčnost“. Závěrečná část této skladby v podání symfonického orchestru holandského houslisty André Rieu a za doprovodu několika stovek skotských dudáků, byla proložena třemi čestnými salvami, vystřelenými střeleckou četou Čestné stráže Armády ČR. V závěru celého programu zazněly v podání Městské hudby Františka Kmocha státní hymny Slovenské a České republiky .......... Vzhledem k velkému počtu pokládaných věnců a květin k pamětní desce i k rozšířenému počtu řečníků, se celý pietní akt neúměrně prodloužil. Skončil až v 15,20 hod. Je skoro jisté, že organizátoři budou muset již v příštím roce přistoupit k určitému omezení počtu těch, kteří by chtěli položit květiny k Morávkově pamětní desce v době oficiálního programu. Ti, kterých se tato restrikce dotkne, budou moci samozřejmě květiny k pamětní desce položit, ale až po skončení programu a bez doprovodu vojáků Čestné stráže Armády ČR. Stejně tak bude muset dojít i k určitému omezení počtu řečníků a délky jejich vystoupení, což bude určitě složité.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 207 kB)Městská hudba Františka Kmocha
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 154 kB)Moderátoři Dominika Pašková a Pavel Novotný
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 130 kB)Moderátor Pavel Novotný
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 142 kB)Moderátorka Dominika Pašková
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 220 kB)Vojáci Aktivních záloh Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 197 kB)Jeep Milana Březiny z Old Car Rangers Praha
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 200 kB)Podium s významnými účastníky a moderátory
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 195 kB)Podium s významnými účastníky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 193 kB)Pohled na přítomné účastníky
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 207 kB)Z. a S. Mašínovy, J. Karbanová a J. Klemeš
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 93 kB)Bojové letouny L159 Alca nad Kolínem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 144 kB)Bojové letouny L159 Alca nad Kolínem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 106 kB)Předseda Poslanecké sněmovny, Jan Hamáček
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 236 kB)Místopředseda Senátu, MUDr. Přemysl Sobotka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 235 kB)Vedoucí Úřadu vlády ČR, Ing. Pavel Dvořák
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 222 kB)Senátor Parlamentu ČR, PhDr. Tomáš Grulich
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 233 kB)Senátor Parlamentu ČR, MUDr. Pavel Lebeda
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 197 kB)plk. Ing. Petr Cupák, Voj. kancelář prezidenta
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 128 kB)JUDr. Jan Čížek, Ministerstvo zahr. věcí
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 180 kB)Ing. Tomáš Kuchta, náměstek ministra obrany
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 182 kB)brigádní generál Ing. Pavel Adam
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 157 kB)Velvyslanec SR, Peter Weiss
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 210 kB)plukovník Ing. Ján Goceliak
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 242 kB)Posádkové vel. Praha, plukovník Ing. Milan Virt
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 181 kB)Velvyslanectví USA, Shane Siegel
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 197 kB)Velvyslanectví Polské rep., Izabella Wollejko
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 226 kB)Pánové senátoři Grulich, Sobotka a Lebeda
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 204 kB)Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 190 kB)Ředitel Úřadu vlády Ing. Pavel Dvořák
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 205 kB)Plk. Ing. Petr Cupák - Voj. kanc. prezidenta
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 234 kB)Velvyslanec SR Peter Weiss a plk. Goceliak
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 224 kB)Pplk. Jan Melša a plk. Ivan Bílek - GIBS
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 227 kB)Starostové Miroslav Jelínek a Vít Rakušan
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 250 kB)Sandra a Zdena Mašínovy

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 218 kB)Věnce a kytice položené u Mašínova pomníku
Po přesunu většiny účastníků z Kolína do nedalekých Lošan, začal přesně v 16,00 hod druhý pietní akt u památníku místního rodáka, podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam. Poznámka. V několika posledních ročnících pietních aktů sílí mezi významnými účastníky tendence, účastnit se akce v Kolíně a do Lošan již nejezdit a v lepším případě se organizátorům alespoň omluvit. Naší pochvalu a uznání zaslouží samozřejmě všichni ti, kteří se z Kolína do Lošan přesunuli a pak také Poslanecká sněmovna PČR. Dopředu bylo tamním protokolem avizováno, že předseda sněmovny Jan Hamáček se po kolínském pietním aktu bude muset vrátit do Prahy, ale v Lošanech že jej zastoupí místopředsedkyně, Ing. Jaroslava Jermanová, což se i stalo. Organizátoři panu předsedovi i paní místopředsedkyni Poslanecké sněmovny PČR děkují!! Po zahájení akce, představení významných účastníků a položení věnců a květin k památníku, promluvila jako první místopředsedkyně PS PČR, Ing. Jaroslava Jermanová (foto). Poté následovaly proslovy brigádního generála Ing. Pavla Adama (foto), tajemníka politické sekce Velvyslanectví USA Shane Siegela (proslov) (foto) a starosty Lošan Miroslava Jelínka (foto). Se závěrečným projevem vystoupila slečna Sandra Mašínová (foto), která účastníkům přečetla dopis generálových potomků, dcery Zdeny a syna Josefa (dopis). V závěrečné části pietního aktu zazněla i zde, stejně jako v Kolíně, reprodukovaná skladba Johna Newtona „Amazing grace“ s třemi salvami vojáků Čestné stráže Armády ČR. Pietní akt byl pak ukončen státními hymnami Slovenské a České republiky.
V Kolíně i v Lošanech se znovu sejdeme v pondělí 7. září 2015!!

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 251 kB)Vojáci Čestné stráže u věnců a květin
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 215 kB)Moderátoři Dominika Pašková a Pavel Novotný
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 233 kB)Nastoupení vojáci Aktivních záloh Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 148 kB)Generálmajor Jaroslav Klemeš - Platinum
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 212 kB)MUDr. Přemysl Sobotka a MUDr. Pavel Lebeda
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 153 kB)Místopředsedkyně PS PČR Ing. Jar. Jermanová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 233 kB)Vedoucí Úřadu vlády Ing. Pavel Dvořák
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 233 kB)Ing. Tomáš Kuchta a gen. Ing. Pavel Adam
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 241 kB)Pplk. Jan Melša a plk. Ing. Ivan Bílek - GIBS
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 150 kB)Plk. Ing. Petr Cupák - Voj kancelář prezidenta
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 209 kB)Plk. JUDr. Ján Goceliak - Velvyslanectví SR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 265 kB)Starostové Lošan a Kolína, Jelínek a Rakušan
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 207 kB)Plk. gšt. Ing. Milan Virt - velitel Posádky Praha
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 181 kB)Jiří Buřič za Společnost Václava Morávka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 224 kB)Sandra Mašínová a kytice před pomníkem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 226 kB)Sandra a Zdena Mašínovy před pomníkem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 204 kB)Milan Březina a David Buřič
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 220 kB)Položené věnce a kytice před pomníkem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 200 kB)Střelecká četa Čestné stráže Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 203 kB)Střelecká četa Čestné stráže Armády ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 188 kB)Městaká hudba FK hraje státní hymny
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 112 kB)Hrají se státní hymny Slovenské a České rep.
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 135 kB)Hrají se státní hymny Slovenské a České rep.
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 210 kB)Hrají se státní hymny Slovenské a České rep.

Pavel Pobříslo