Generálmajor Josef Buršík13.11.2007 (22:43)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 572 kB)Pamětní deska generála Josefa Buršíka před jeho rodným domem v Postřekově.
Postřekov leží v pohraniční části okresu Domažlice v podhůří Českého lesa. Je nejlidnatější chodskou obcí. Připomínán je roku 1225 jako sídlo svobodných lidí podléhajících přímo králi prostřednictvím královského purkrabího z Domažlic. Jako strážcům zemských hranic byla Chodům českými králi přiznána četná privilegia včetně osvobození od robot …… atd. atd. Tak a podobně začínají své psaní o Postřekovu nejrůznější encyklopedie, případně turistické příručky. Internetová Wikipedie dodává, že k datu 3. července 2006 žilo v obci 1.128 obyvatel. Ne všude se však píše o tom, že se v této chodské obci dne 11. září 1911 narodil pozdější generálmajor Josef Buršík, mimo jiné Hrdina SSSR a nositel dalších vysokých sovětských vyznamenání. Generál Josef Buršík, v roce 1945 hodnostně kapitán, patřil k velkým osobnostem československého zahraničního odboje na východní frontě v období druhé světové války. Výjimečné vyznamenání – Hrdina SSSR obdržel spolu s Antonínem Sochorem a Richardem Tesaříkem dne 21. prosince 1943 za hrdinství při osvobozování Kyjeva. Účastnil se bojů u Sokolova, na Dukle i při osvobozování Československa. V roce 1949 byl pochopy zločinného komunistického režimu zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen ke 14 rokům žaláře. V roce 1950 se mu podařilo z vězeňské nemocnice v Olomouci uprchnout na Západ. Žil ve Velké Británii, kde se výrazně angažoval proti okupací naší země sovětskými vojsky – v srpnu 1968 vrátil Velvyslanectví Sovětského svazu v Londýně zlatou hvězdu Hrdiny SSSR. Po roce 1989 se vrátil do vlasti, kde byl plně rehabilitován, povýšen do hodnosti generálmajora a vyznamenám Řádem M. R. Štefánika III. třídy. Častokrát také navštěvoval svou rodnou obec Postřekov. Zemřel 30.června roku 2002 v Londýně. 28. října 2005 mu prezident republiky udělil za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a za vynikající bojovou činnost in memoriam Řád Bílého lva I. třídy ve vojenské skupině.
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 333 kB)Vitrina s uniformami generála Josefa Buršíka.
Obdobně jako v článku Dolní Vilémovice, kde není podrobně popsán život a boj místního rodáka Jana Kubiše, nepokouší se ani zde autor o vyčerpávající výklad ojedinělého života postřekovského rodáka generála Josefa Buršíka, této mimořádné osobnosti boje za naše národní osvobození a to jak proti nacistickému, tak komunistickému nepříteli. I v těchto řádcích se autor chce především všimnout současného, dnešního zájmu a péče obce Postřekov o památku svého zřejmě největšího rodáka. Tak se stalo, že jsem se prostřednictvím jedné z vedoucích pracovnic Městského úřadu v Domažlicích, paní Marie Buršíkové, jedná se pouze o shodu jmen s generálem Buršíkem, dostal do kontaktu s postřekovským občanem, Václavem Volfíkem a posléze i se starostou obce Františkem Frišem. Tito pánové mi umožnili navštívit Pamětní síň obecního úřadu v Postřekově a při její prohlídce jsem místy jen lapal po dechu. To co je zde péčí obou již jmenovaných pánů soustředěno a neobyčejně vkusně upraveno a zasazeno do celého kontextu Pamětní síně je prakticky bezchybné. Některé zde vystavené exponáty, které panu Volfíkovi věnoval sám generál Buršík, jsou doslova unikátní. Vedle generálových uniforem s řadou vyznamenání, včetně repliky zlaté hvězdy Hrdiny SSSR (foto) (foto), je zde např. vystaven i jeho válečný dalekohled (foto) a Československá vlajka, kterou měl generál Buršík v bojích na svém tanku Jan Žižka (foto). Byť jsou v předchozí větě jmenované exponáty v postřekovské Pamětní síni dominantní, nelze si nevšimnout dalších vitrín a nástěnných panelů, věnovaných jak historii obce, tak dalším občanům Postřekova, kteří se aktivně zapojili do protinacistického odboje a v nejednom případě za to zaplatili cenou nejvyšší, vlastními životy. Nelze jinak, než oběma pánům, jak Václavu Volfíkovi, tak Františku Frišovi hlasitě poděkovat a vyslovit nejvyšší uznání za práci, kterou v Pamětní síni postřekovského obecního úřadu udělali a zajisté ještě udělají. Pánové, děkuji Vám ! Jedním dechem dodávám, kdo z čtenářů tohoto článku se dostane do blízkosti Postřekova neváhejte a místní Pamětní síň navštivte. Pánové Friš a Volfík Vám návštěvu zcela jistě a velmi ochotně umožní.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 387 kB)Rodinný dům Jana Smudka v obci Díly.
V blízkosti Postřekova se nachází obec Díly. Ta je, věřím, že nejen pro mě zajímavá tím, že zhruba v roce 1992 si zde nechal postavit rodinný dům dnes již bohužel téměř zapomenutý, nespravedlivě a velkým neprávem opomíjený hrdinný bojovník proti nacistické okupaci naší vlasti, Jan Smudek. Prozatím zde umísťuji jen fotografii zmíněného domu. V budoucnu však udělám mnohé proto, aby alespoň na těchto stránkách došel Jan Smudek a jeho nesmlouvavý protinacistický odboj plného a zaslouženého uznání.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 451 kB)Vystavené písemnosti v pamětní síni obecního úřadu v Postřekově.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 433 kB)Další písemnosti vystavené v pamětní síni obecního úřadu v Postřekově.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 372 kB)Písemnosti a fotografie vystavené v pamětní síni obecního úřadu v Postřekově.
Pavel Pobříslo